Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΚΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ


Σε σχέση με την εγκύκλιο που κυκλοφόρησε στις 13/7/2011 με αριθ.πρωτ. 32673 για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο..

Ανακάλυψαν πάλι άλλο προνόμιο το οποίο μάλιστα έχουν κάνει και μελέτη (γενικότερα στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ) όπου έχει προκύψει ότι θα κερδίσουν ώρες εργασίας που μεταφράζονται σε κέρδος για τις υπηρεσίες, το οποίο κέρδος το αντιστοιχούν και με προσλήψεις που μπορούν να αποφευχθούν.
Ε Λ Ε Ο Σ ! ! !
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔυΝαΤο.
Μετά το κόψιμο του 13ου και 14ου μισθού, μετά τις περικοπές των 7% - 3% και 10% διαδοχικά των αποδοχών μας, μετά την περικοπή κάποιων επιδομάτων που όπως λένε προκαλούσαν την κοινωνία,
μετά την περικοπή των όποιων δικαιωμάτων μέσα από τους επαίσχυντους κανονισμούς εργασίας, μετά την περικοπή πολλών θέσεων εργασίας (μετατάξεις, οργανόγραμμα), μετά τη συρρίκνωση του δικτύου και των δρομολογίων,….. έρχονται σήμερα και κόβουν χρόνο από τη ζωή μας. Στενόμυαλοι «ΒΛΑΧΟΔΗΜΑΡΧΟΙ» που νομίζουν ότι έτσι λύνεται το δημοσιονομικό πρόβλημα.Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν και τις ψυχές μας.
Νομίζουν ότι μπορούν…..??????
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΚΕ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                       ΝΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ