Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Οι μεταταχθέντες σιδηροδρομικοί οργανώνονται.


Σε οργανωτική επιστράτευση έχουν επιδοθεί οι μεταταχθέντες σιδηροδρομικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται καθημερινά στις νέες θέσεις εργασίας τους...
Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είναι και η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποστολή των φακέλων τους από τον ΟΣΕ στις νέες θέσεις εργασίας τους με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας τους, ενώ όπου έχουν σταλεί οι φάκελοι δεν έχουν δοθεί οι κωδικοί μισθοδοσίας από το Υπουργείο εσωτερικών. Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα που τους απασχολεί και που έχουν καταφύγει σε νομικές υπηρεσίες, είναι αυτές που έχουν σχέση με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.