Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Μείωση επιδομάτων, ελαστικά ωράρια και νέες περικοπές


Της Χριστινας Κοψινη

Δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας των εποχικά απασχολουμένων, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της εκπαίδευσης, προβλέπουν τα νέα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Με στόχο την εξοικονόμηση 280 εκατ. ευρώ μόνο από τις δαπάνες του ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εργασίας θέτει χρονικό όριο σε όλους όσοι κάνουν χρήση των επιδομάτων ανεργίας για να μην επιτρέψει την καταβολή τους σε εποχικώς απασχολουμένους πέραν της 5ετίας.
Το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις πρόσφατες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και δη του υπουργείου Εργασίας προς την τρόικα. Σε ό, τι αφορά το πρόβλημα που ανέκυψε και πάλι με την κατάργηση ή μη της διάταξης για την επέκταση ισχύος των κλαδικών συμβάσεων, η κατά τα φαινόμενα προδιαγεγραμμένη κατάργηση της δυνατότητας του εκάστοτε υπουργού να επεκτείνει την ισχύ των συμβάσεων πήρε και νέα αναβολή.

Νέο εργασιακό μοντέλο

Με το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ολοκληρώνεται και το νέο εργασιακό μοντέλο που θα δεσπόσει τα προσεχή χρόνια στην ελληνική κοινωνία: η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ θα γίνεται με αυστηρότερα κριτήρια. Η ένταξη στην αγορά εργασίας με χαμηλότερους μισθούς από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η διατήρηση της απασχόλησης θα απαιτεί στο εξής μεγάλες ευελιξίες, ενώ θα αλλάζουν σταδιακά οι όροι αντιπροσώπευσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με την αναβάθμιση της αποκαλούμενης «ένωσης προσώπων», μέσω της οποίας μπορεί να παρακαμφθεί η συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και της σύστασης με ρυθμούς-ρεκόρ (20 ημερών) επιχειρησιακών σωματείων.

Αναλυτικότερα, στις νέες εργασιακές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα:

- Ελαστικό ωράριο με απλή συμφωνία ακόμη και δύο εργαζομένων. Στο εξής, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας προβλέπει 10ωρο για 6 μήνες τον χρόνο, με επιστροφή σε ρεπό ή σε μειωμένο ωράριο για τους υπόλοιπους 6 μήνες. Η συμφωνία για τη μεταβολή του ωραρίου μπορεί να γίνει και με την ένωση προσώπων. Στις επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόμων, για τη σύσταση ένωσης προσώπων αρκεί να συμφωνήσει το 15% των εργαζομένων. Το ποσοστό αυξάνεται στο 25% εάν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 20% εργαζομένους
- Ελαστικό ωράριο και για περισσότερες από 10 ώρες της εβδομάδα –με μείωση των ωρών σε άλλη χρονική περίοδο– ανάλογα με τους όρους που μπορούν να θέσουν οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
- Αυξάνεται η διάρκεια και μειώνεται το κόστος απόλυσης για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο εξής, θα μπορούν να ανανεωθούν έως και τρεις φορές και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη. Το μέτρο ανοίγει τον δρόμο για παρεμφερείς αλλαγές και στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 30ετούς ή 35ετούς διάρκειας στις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ.
- Εξασφάλιση χαμηλού κόστους για την αμοιβή των νέων στην αγορά εργασίας. Αρχικώς, το μέτρο είχε εξαγγελθεί ως δυνατότητα προγράμματος του ΟΑΕΔ, ο οποίος μάλιστα επρόκειτο να χρηματοδοτήσει και τη διαφορά που προέκυπτε από το ύψος των 590 ευρώ έως το επίπεδο της εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τώρα, η μείωση του 20% από την αμοιβή του νεοπροσλαμβανομένου επεκτείνεται σε όλους τους χώρους. Λαμβάνει τη μορφή της αμοιβής για «μαθητεία» και αφορά όλους τους νέους, εγγεγραμμένους ανέργους ή μη, από 18 έως 25 ετών. Ως μόνη προϋπόθεση για τους εργοδότες τίθεται η απαγόρευση απολύσεων τους τρεις τελευταίους μήνες, πριν από την πρόσληψη, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος των δίμηνων συμβάσεων με τις οποίες θα προσλάβουν τους νέους.
Σημαντικές μειώσεις θα επέρχονται από τις νέες περικοπές στις συντάξεις και την επιβολή νέας εισφοράς υπέρ ανεργίας.
Ανοιχτό παρέμενε μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής εάν η μεγάλη μείωση στο εφ’ άπαξ (10%) των δημοσίων υπαλλήλων, του ΟΣΕ και της ΔΕΗ θα δρομολογηθεί αμέσως ή θα μετατεθεί για το 2012. Στα ανοιχτά ζητήματα φαίνεται να έχει ενταχθεί και η επιβολή στους δημοσίους υπαλλήλους, ειδικής εισφοράς 3%, υπέρ ανέργων.