Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ

1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 27, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργό Οικονομικών – κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

(Νίκης 5-7, Σύνταγμα).
2. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΠΑ, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 1.6.2011 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την ΠΕΜΠΤΗ 9.6.2011 και από ώρα 00.00’ έως 24.00’ όλου του προσωπικού που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε όλη τη χώρα.
Η απεργία μας εντάσσεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Γ.Σ.Ε.Ε. και των Ομοσπονδιών των ΔΕΚΟ για την αντιμετώπιση και απόκρουση της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής θύελλας εκποίησης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των αντεργατικών μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Πακέτου της Τρόικα.

Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ο.Σ. αγωνίζεται:

α) Για να μην περάσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και απολύσεων προσωπικού.
β) Για Κανονισμούς Εργασίας που να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ και να κατοχυρώνουν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα το σιδηροδρομικό επάγγελμα και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.
γ) Για Οργανογράμματα που να μην οδηγούν σε παραπέρα συρρίκνωση του σιδηροδρόμου και περιορισμό των θέσεων εργασίας των σιδηροδρομικών.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα 3 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ            ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ