Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Μιχάλης Μπεκίρης: "H κυβέρνηση διαλύει τον ΟΣΕ και τον απαξιώνει"

Κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό
Το ζήτημα της Αναδιοργάνωσης-εξυγίανσης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και "η απαξίωση που τον υποβάλλει η Κυβέρνηση με τους χειρισμούς της", είχε θέσει με ερώτηση του ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης προς το Υπουργείο Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων και ανέμενε με ιδιαίτερη προσοχή την σχετική απάντηση."Η απάντηση που δόθηκε απαριθμεί τις τεχνικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες του ΟΣΕ αλλά αυτή απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα η οποία συνοψίζεται σε τρεις λέξεις ,απαξίωση, υποβάθμιση , διάλυση", αναφέρει ο βουλευτής.
Η απάντηση του αρμοδίου Υπουργού έχει ως εξής :
«Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 15072/ 15-04-2011 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μ. Μπεκίρης σας πληροφορούμε τα παρακάτω:Με την εφαρμογή του νόμου 3891/04-11-2010 που αφορά «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το Σιδηροδρομικό Τομέα» παρέστη άμεσα η ανάγκη, τόσο στον ΟΣΕ, όσο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προβούν σε διαρθρωτικές ενέργειες, προκειμένου να λειτουργήσουν αφ' ενός εντός του πνεύματος και του πλαισίου του προαναφερθέντος νόμου, αφ' ετέρου σε εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων τους προς εξοικονόμηση χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων, ώστε να καταστούν βιώσιμες.
Με βάση τα ανωτέρω επήλθε αναστολή λειτουργίας τμήματος του Σιδηροδρομικού Δικτύου της Πελοποννήσου και εξ' αιτίας αυτού του λόγου αναστολή λειτουργίας του Μηχανοστασίου Καλαμάτας, με αποτέλεσμα από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ να υπάρξει αναγκαιότητα για κατάργηση δρομολογίων στο Δίκτυο αυτό, ενώ από πλευράς ΟΣΕ η αναγκαιότητα μεταφοράς των συγκεκριμένων συρμών, που αναφέρονται στην ερώτηση του βουλευτού και οι οποίοι παρεμπιπτόντως εστοίχισαν 36.000.000,00 € και όχι 200 εκατ € όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, σε άλλες εγκαταστάσεις του Οργανισμού ευρισκόμενες στο Δίκτυο της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν στο Μηχανοστάσιο Πατρών, όπου πλέον κατέστη η έδρα συντήρησης και επισκευής των, προκειμένου αυτοί να δρομολογηθούν, όπως και δρομολογούνται ήδη σήμερα, στο εν λειτουργία δίκτυο της Πελοποννήσου μεταξύ Πύργου Κατακόλου και Ρίου Αγ Ανδρέα.
Το σύνολο των εν λόγω συρμών ανέρχεται σε δώδεκα (12) με εν λειτουργία σήμερα τους δέκα (10), δηλαδή ποσοστό 83%, ενώ δύο (2) εκ των δώδεκα ευρίσκονται σε μακροχρόνια ακινησία λόγω σοβαρών ζημιών που υπέστησαν από την εμπλοκή τους σε σοβαρά ατυχήματα-συμβάντα (Εκτροχιάσεις, Πυρκαγιά). Οι συγκεκριμένοι συρμοί έχουν μεταφερθεί από το Μηχανοστάσιο Καλαμάτας στις Εγκαταστάσεις του Οργανισμού στον Πειραιά, όπου είναι εντός περιφραγμένου και φυλασσόμενου χώρου, προκειμένου να διερευνηθεί αν είναι οικονομικά συμφέρουσα η επισκευή τους. των δεδομένης της εκτεταμένης ζημίας που έχουν αυτοί (οι συρμοί) υποστεί.
Η συχνότητα των δρομολογίων ουδεμία σχέση έχει με την χρησιμοποίηση των συρμών, δεδομένου ότι σήμερα χρησιμοποιούνται και οι δέκα (10) εν λειτουργία συρμοί ανακυκλούμενοι και συντηρούμενοι επί τη βάση των οδηγιών του κατασκευαστή.
Οι εν λόγω συρμοί βρίσκονται σε λειτουργία τόσο στο Μηχανοστάσιο της Πάτρας, όσο και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Πύργου, όπου δεν είναι δυνατόν να υποστούν βανδαλισμό, δεδομένου ότι, βρίσκονται εντός φυλασσόμενων εγκαταστάσεων, και επίσης κυκλοφορούν διαρκώς ανακυκλούμενοι ανεξαρτήτως του πλήθους των απαιτουμένων συρμών προς πραγματοποίηση των υφισταμένων δρομολογίων.
Όσον αφορά τα αναφερόμενα στην σχετική ερώτηση για αξιόπιστη λειτουργία των συγκεκριμένων συρμών λόγω αλλαγής επισκευαστικής έδρας, θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, διότι το τεχνικό προσωπικό του Μηχανοστασίου Πατρών έχει ήδη εκπαιδευθεί από κλιμάκιο τεχνικών από το Κεντρικό Μηχανοστάσιο της Αθήνας στο Ρέντη και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόβλημα τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού. Σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρό εξειδικευμένο πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί από το τεχνικό προσωπικό του Μηχανοστασίου Πατρών, τότε υπάρχει άμεση συνδρομή τεχνικού προσωπικού από το Κεντρικό Μηχανοστάσιο των Αθηνών στη δύναμη του οποίου υπάρχουν συρμοί αυτού του τύπου.»