Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με την αριθ. 22195/20.4.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 τουν. 3772/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 και την 22/2011 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετατάσσεται η Αγγελική Οικονόμου του Στυλιανού, υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ − Α.Ε., σε κενή οργανική θέση της ΠΕ Κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων, προοριζόμενη να καλύψει κενή θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αττικής. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δικαιοσύνης 1717/6.5.2011). Με την αριθ. 22190/20.4.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3772/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 και την 22/2011 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετατάσσεται η Μαρία Φρέρη−Μουμούκη του Αντωνίου, υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ − Α.Ε., σε κενή οργανική θέση της ΠΕ Κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων, προοριζόμενη να καλύψει κενή θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αττικής. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δικαιοσύνης 1719/6.5.2011). Με την αριθ. 22197/20.4.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3772/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 και την 22/2011 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετατάσσεται η Δήμητρα Αποστόλου του Πέτρου, υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., σε κενή οργανική θέση της ΠΕ Κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων, προοριζόμενη να καλύψει κενή θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αττικής. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δικαιοσύνης 1718/6.5.2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ