Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΟΤΕ Θεσσαλονίκης ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα τους.

Το μαρτύριο της σταγόνας βιώνουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΟΤΕ Θεσσαλονίκης προκειμένου να εισπράξουν τα επιστροφές από ιατρικές δαπάνες. Ιδιαίτερα μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι σιδηροδρομικοί της Βορείου Ελλάδος που είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο κατάστημα του ΤΑΠΟΤΕ Θεσσαλονίκης προκειμένου να διεκπεραιώσουν και να εισπράξουν της ιατρικές τους δαπάνες. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε εδώ και πέντε μήνες με την κατάργηση των υπαλλήλων –υπολόγων σιδηροδρομικών στα κατά τόπους γραφεία. Παρά τις συχνές ενοχλήσεις προς τους αρμοδίους δεν έχει δοθεί ακόμη λύση. Τόσο ο κ. Ρέππας όσο και κ. Κουτρουμάνης αν και έχουν δεσμευτεί για την επίλυση του προβλήματος εν τούτης το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα με την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΤΑΠΟΤΕ έχει επισημάνει με επιστολές του προς το Πρόεδρο και Διευθύνον Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Θεοφανόπουλο, τον κ. Κουτρουμάνη, την κ. Δρέττα και τους συνδικαλιστικούς φορείς ο πρόεδρος του ΤΑΠΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) κ. Χρήστος Μπουρσανίδης ο οποίος μεταξύ των άλλων αναφέρει
«Επανερχόμενοι στο ως άνω σχετικό έγγραφο μας επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ορισμού υπολόγου από την πλευρά σας, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον εργοδότη ΟΣΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι το Ταμείο μέχρι την δημιουργία νέου Κανονισμού Περίθαλψης και νέου Οργανισμού, στηρίζεται στους υπολόγους των εργοδοτών για την παροχή ιατρικής περίθαλψης καθώς και στις υπάρχουσες υπηρεσιακές τους μονάδες.
Ειδικότερα οι υπόλογοι των εργοδοτών του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (δηλαδή ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) θεωρούν (εγκρίνουν δηλαδή τη διενέργεια εξετάσεων όπου απαιτείται), τιμολογούν (δηλαδή κοστολογούν ιατρικές εξετάσεις) και πληρώνουν τις ιατρικές πράξεις των αντίστοιχων ασφαλισμένων τους στα σημεία που δεν υπάρχουν υπηρεσίες του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Κατά συνέπεια η κατάργηση της πλειοψηφίας των υπολόγων του ΟΣΕ δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και συνταξιούχων του Οργανισμού σας για τις υπηρεσίες που προαναφέραμε.
Επειδή προβλήματα οικονομιών προσωπικού υφίστανται και στους λοιπούς εργοδότες και επειδή δεν έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους προερχόμενους από τον ΟΣΕ, είναι δυσχερής η αναπλήρωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δικοί σας υπόλογοι.
Παρόλα αυτά απευθυνθήκαμε στον ΕΛΤΑ με την παράκληση να θεωρεί τις ιατρικές πράξεις στα σημεία όπου δεν υπάρχουν δικές μας υπηρεσίες ή υπόλογοι σας, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους.
Βεβαίως ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία θα επιτευχθεί τελικά η αποδοχή του αιτήματός μας από τον ΕΛΤΑ, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας που προέρχονται από τον ΟΣΕ θα είναι ελλιπής, σε σχέση με τους λοιπούς ασφαλισμένους μας των οποίων οι εργοδότες διαθέτουν υπολόγους.
Διαδικαστικά αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την καταβολή της ιατρικής δαπάνης θα καταλήγει στην Αθήνα ή στις περιφερειακές υπηρεσίες μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι άμεσα όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Είναι, επομένως, ανάγκη να διατηρηθούν υπόλογοι σας τουλάχιστον στα σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση ασφαλισμένων ώστε να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί από την ανάκληση της λειτουργίας των υπολόγων σας.
Για το σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε πίνακα γεωγραφικής κατανομής των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΣΕ προκειμένου να επανεκτιμήσετε τις δυνατότητες για τον ορισμό υπολόγων, έστω και περιορισμένου αριθμού σε κάθε περιοχή.
Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση σας ώστε από κοινού να διευκολύνουμε στην παροχή της ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΣΕ».