Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Τί (δεν) άλλαξε στους μισθούς του ΟΣΕ

Κατά την τελευταία επίσκεψή τους στην Αθήνα, τα στελέχη της Τρόικας ανακάλυψαν ότι το ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση του ΟΣΕ χρησιμοποίησε την κλασική μέθοδο... «στρίβειν δια του αρραβώνος». Οι μειώσεις δηλαδή της τάξης του 10% στις αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ ισοσκελίστηκαν με αυξήσεις σε πρόσθετες αμοιβές (π.χ. επιδόματα, προαγωγές κτλ), σύμφωνα πάντα με την τριμελή επιτροπή της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.Το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά πως διαμορφώνεται το ακριβές ύψος των αποδοχών των σιδηροδρομικών, μετά την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΕΕ).
Σύμφωνα με την πρόσφατα υπογραφείσα ΣΕΕ που παρουσιάζει το Capital.gr, ο βασικός μισθός στον ΟΣΕ κυμαίνεται για τους εργαζόμενους:
- Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου) με προϋπηρεσία 0-39 ετών από 800 ευρώ έως 1.400 ευρώ αντίστοιχα
- Μέσης εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) με προϋπηρεσία 0-39 ετών από 880 ευρω έως 1.760 ευρώ αντίστοιχα
- Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4 (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 4ετούς φοίτησης) με προϋπηρεσία 0-39 ετών από 1.040 ευρώ έως 2.280 ευρώ αντίστοιχα
- Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5 (πτυχίο 5ετούς φοίτησης) με προϋπηρεσία 0-39 ετών από 1.120 ευρώ έως 2.400 ευρώ αντίστοιχα.

Επιδόματα

Το επίδομα γάμου είναι ίσο προς 10% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 4 της κατηγορίας ΜΕ (μέση εκπαίδευση), ο οποίος διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ.Το επίδομα τέκνων που αφορά κάθε εργαζόμενο με παιδιά ηλικίας έως 25 χρόνων και είναι ίσο με ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 4 της κατηγορίας ΜΕ:
- 5% για το πρώτο τέκνο
- 5% για το δεύτερο τέκνο
- 15% για το τρίτο και κάθε επόμενο τέκνο.
Το επίδομα θέσης διοίκησης ισούται με ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας που έχει καταταγεί ο εργαζόμενος:
- έως 25% για τον προϊστάμενο διεύθυνσης
- έως 20% για τον προϊστάμενο υπηρεσίας
- έως 15% για τον προϊστάμενο τμήματος
- έως 10% για τον προϊστάμενο τομέα
- έως 3% για τον προϊστάμενο ομάδας.
Σύμφωνα με την ΣΕΕ, η διοίκηση του ΟΣΕ καθορίζει, μέσα στα παραπάνω όρια, το ακριβές ποσοστό στο οποίο ανέρχεται το επίδομα θέσης διοίκησης βάσει της βαρύτητας της εκάστοτε θέσης.
Το επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που ισούται με ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 1 της κατηγορίας (ήτοι μισθός για προϋπηρεσία 0-2 έτη) στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος:
- 10% για μεταπτυχιακό
- 20% για διδακτορικό
Παράλληλα, οι μηχανοδηγοί που οδηγούν συρμούς για συνολική απόσταση τουλάχιστον ίση προς 6.100 χιλιόμετρα θα δικαιούνται αποζημίωση που ανέρχεται στο μικτό ποσό των 150 ευρώ. Για αποστάσεις από 5.100 έως 6.100 χιλιόμετρα το αντίστοιχο ποσό ανερχεται στα 75 ευρώ.
Ανάμεσα στα επιδόματα ανήκουν και αυτά για επικίνδυνη και ανθιυγεινή εργασία και το ύψος τους προσδιορίζεται κατά περίπτωση.
Μείωση λειτουργικών δαπανών
Πάντως, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, οι λειτουργικές δαπάνες του ΟΣΕ για το 2010 σε σχέση με το 2009 παρουσιάζουν, μείωση περίπου 25%, ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 32,84%. Τέλος, το αποτέλεσμα του Ιανουαρίου 2011 βελτιώθηκε κατά 61,12% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010, κατά το αρμόδιο υπουργείο.
Πηγή:www.capital.gr