Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Επιστολή κ. Δημητρίου Καραπάνου με πολλούς αποδέκτες

Την επιστολή του ο κ. Καραπάνος την κοινοποιεί : . Γραφείο Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου
(Ως μετόχου ΟΣΕ)
2. Γραφείο Υπουργού κ. Ρέππα (Ως εποπτεύων του ΟΣΕ)
3. κ. Αθ. Λεβέντη, Υπάλληλο ΟΣΕ και Πρόεδρο ΠΟΣ
(Ως τελευταίο νόμιμο αιρετό εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ/ΟΣΕ πραξικοπηματικώς εκδιωχθέντα)

ΘΕΜΑ : Επαναφορά εκκρεμούντος αιτήματος προς το ΔΣ/ΟΣΕ για λήψη απόφασης παραστάσεως του ΟΣΕ ως πολιτικής αγωγής στις υπό δικαστική διερεύνηση συμβάσεις ΟΣΕ με εμπλεκόμενη ως αντισυμβαλλόμενη την SIEMENS A.E ή SIEMENS Α .G
ΣΧΕΤ : α) Η υπ’αριθμόν 4662/17-2-2011 απόφασή σας για τη διάλυση της εργολαβίας τμήματος του προαστιακού (σύμβαση 994/2005) με αντισυμβαλλόμενη μεταξύ άλλων την SIEMENS Α .G.
β)Το υπ’αριθμόν 27556/25-6-2010 αποκαλυπτικό έγγραφο Αρχής Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομίας, επιβεβαιωτικό των καταγραμμένων στα πρακτικά του ΔΣ απόψεων μου για την διαλυθείσα εργολαβία.
γ) Το υπ’αριθμόν 1001689/16-2-2007 επισυναπτόμενο έγγραφο αίτημά μου προς τους τότε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ (αγνοήθηκε πλήρως), χορήγησης στοιχείων διαχείρισης της εργολαβίας 994, εν όψει της καταθέσεως μου στην ποινική Δικαιοσύνη λόγω κλητεύσεως μου ως μηνυτού μάρτυρος, αλλά και ως μειοψηφήσαντος συμβούλου στις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ/ΟΣΕ έγκρισης διακήρυξης και ανάθεσης της εργολαβίας.
δ) Το από 30-10-2008 επισυναπτόμενο εμπιστευτικού χαρακτήρα έγγραφο αίτημά μου πάλι προς τους τότε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ, πρωτοκολημένο αυθημερόν στα γραφεία των τότε Υπουργού και Γ.Γ Μεταφορών κ.κ. Χατζηδάκη και Σιμόπουλο ( επίσης αγνοήθηκε), για ενημέρωση του ΔΣ/ΟΣΕ επί της εργολαβίας 994 και δηλώσεως του ΟΣΕ ενώπιον της Δικαιοσύνης ως πολιτικής αγωγής «κατά παντός υπευθύνου αυτουργού, συνεργού ή ηθικού αυτουργού που θα αποδειχθή κατά τη δικαστική έρευνα εις βάρος του ΟΣΕ και του Ελληνικού Δημοσίου» όπως κατά λέξη ανέγραφα στο αίτημά μου. Στη συνέχεια παρεμπιπτόντως ανέφερα «Από στοιχεία που έχω καταθέσει και δύναμαι να σας ενημερώσω, προκύπτει ευθύνη ακόμη και πολιτικών προσώπων (πρώην Υπουργών Μεταφορών)».
ε) Το υπ’αριθμόν 1001314/19-6-2009 έγγραφο αίτημά μου (επισυνάπτεται), προς τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ/ΟΣΕ, πάλι για λήψη απόφασης παράστασης του ΟΣΕ ως πολιτικής αγωγής στην σχηματισθείσα δικογραφία για την σύμβαση 994 επικαλούμενος την αποβολή μου απ’αυτήν ως πολιτικής αγωγής, την απώλεια μέχρι τότε τεράστιου δικονομικού χρόνου εκ μέρους του ΟΣΕ προάσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Κυρίως όμως επικαλέστηκα την υποχρέωση του Δ.Σ/ΟΣΕ να συμμορφωθεί προς την ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία είχε αποδειχθεί ο μέτοχος του ΟΣΕ αρμόδιος Υπουργός τότε κ. Παπαθανασίου, περί λήψεως αναγκαίων μέτρων από όλες τις ΔΕΚΟ κλπ επί υποθέσεων εμπλοκής της Siemens, μεταξύ των οποίων υπέδειξε το Ν.Σ.Κ. και την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Προδήλως παράτυπα και παράνομα το αίτημά μου και πάλι αγνοήθηκε, μέλλει να αποδειχθεί το βέβαιον για μένα γεγονός της ζημιάς του ΟΣΕ από την απαράδεκτη και αχαρακτήριστη συμπεριφορά της τότε πλειοψηφίας του Δ.Σ./ΟΣΕ.
στ) Η υπ΄ αριθμό 6951/13-7-2009 κοινή ανοικτή επιστολή εμού και του τότε επίσης νομίμου αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων κ. Αθ. Λεβέντη προς τον ασκούντα αποκλειστικά τα δικαιώματα μετόχου του ΟΣΕ (επισυνάπτεται), με αίτημα την παρέμβασή του στην διορισμένη από τον ίδιο Διοίκηση του ΟΣΕ να εφαρμόσει την εντολή – εγκύκλιό του ιδίου Υπουργού συμμόρφωσης προς τα υποδειχθέντα μέτρα από την ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. Παραδόξως το κοινό αίτημά μας και πάλι δεν εισακούστηκε. Ο κ. Υπουργός παρέμεινε αδρανής, όπως αδρανής παρέμεινε και η μετέπειτα μετά τις εκλογές νέα και νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΜΕ καίτοι ενημερώθηκε σχετικώς, η δε σχετική εγκύκλιος παραμένει σε ισχύ γεγονός που εμπεριέχει και επιβαλλόμενες ενέργειες προς εσάς από της αναλήψεως των καθηκόντων σας.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Οφείλω να σας ευχαριστήσω για την ικανοποίηση του αιτήματός μου να μου χορηγηθούν φωτοαντίγραφα της εισήγησης και της αποφάσεώς σας για την διάλυση της εργολαβίας 994, έστω και καθυστερημένα. Η απόφαση αυτή έπρεπε να ληφθεί όταν προέκυψε η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας, η οποία ως δυνατότητα είχε απαγορευθεί παντελώς από το άρθρο 14 της διακήρυξης χαρακτηρίζοντας ρητά την οκτάμηνη προθεσμία ως «ανυπέρβλητη» για κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο. Συνεπώς όλες οι δοθείσες παρατάσεις είναι παράνομες και υπέχουν ευθύνες όσοι συνήργησαν ή εκ δικαιώματος είχαν τη δυνατότητα και δεν ενήργησαν για την αποτροπή της εξέλιξης αυτής. Ανυπερθέτως έπρεπε η σύμβαση να διαλυθεί το 2006 με την έκδοση της αποφάσεως της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η οποία άλλαξε το χαρακτήρα της φύσεως του έργου και το αντικείμενο της εργολαβίας από υπέργειο σε υπόγειο έργο. Ασφαλώς η απόφασή σας αυτή, μερικώς δικαιώνει τις καταγεγραμμένες απόψεις μου στα πρακτικά του Δ.Σ., αλλά τις περαιτέρω ενέργειές μου επί του θέματος για αναζήτηση και καταλογισμό ευθυνών η απόφασή σας δεν τις καλύπτει. Με λύπη μου μάλιστα πληροφορήθηκα μόλις προχθές ότι στην ανοικτή σχετική δικογραφία που υφίσταται από τον Οκτώβριο 2003 ο ΟΣΕ μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Ενέργεια ασφαλώς καθοριστικής σημασίας, για αναζήτηση και καταλογισμό ευθυνών, οι οποίες υφίσταται, διότι η ζημία του ΟΣΕ αυταπόδεικτα πλέον είναι τεράστια και επίκειται περαιτέρω διόγκωσή της, μετά τον βέβαιο διαχειριστικό έλεγχο της Ε.Ε. οπότε θα τεκμηριωθούν όλες σχεδόν οι ολέθριες παραβατικές ενέργειες εις βάρος του ΟΣΕ και της εθνικής οικονομίας μας όλων των υπευθύνων και εμπλεκομένων σε όλα τα επίπεδα (ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ – ΥΠΜΕ – ΥΠΟΙΟ – Ελεγκτικό Συνέδριο – Δήμος Αθηναίων). Εκτιμώ ότι το σκέλος των ευθυνών πρέπει να τύχει της μεγίστης δυνατής προσοχής σας, ακόμη και για λόγους μελλοντικής δικής σας προστασίας. Ζητώ και οφείλετε Εσείς πλέον, επιτέλους να ικανοποιήσετε το κατ΄ επανάληψη υποβληθέν έγγραφο αίτημά μου, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα μνημονευόμενα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μου. Πρέπει ο ΟΣΕ άμεσα να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και να ασκήσει αποφασιστικά τα απορρέοντα δικαιώματά του προςπαραδειγματικό κολασμό κάθε υπευθύνου. Αυτό άλλωστε σήμερα είναι πανελλαδική απαίτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Τα ζητήματα κακοδιαχείρισης, όπως αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση, έφεραν στον ΟΣΕ στην σημερινή του κατάντια που προκαλεί τριγμούς των οστών του αειμνήστου Τρικούπη και για την οποία κατάντια οι τελευταίοι που ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι διαχρονικά στο σιδηρόδρομο και σήμερα δυστυχώς είναι τα τραγικά θύματα.

Με τιμή
Δημήτριος Καραπάνος