Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση της Σιδηροδρομικής Ενωτικής Κίνησης -ΣΕΚ-

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,στις 21/3/2011 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΟΣ και με ψήφους 13 υπέρ (ΠΑΣΟΚ) και 12 κατά (ΔΑΚΕ, ΔΕΣΚ, ΣΕΚ) και 2 απόντες (1 ΠΑΣΚ και 1 ΔΑΚΕ) ενέκρινε τη ΣΣΕ. Οι μισθοί για εργαζόμενους με 30 έτη και οικογενειακό επίδομα 15% διαμορφώνονται ως εξής:
ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  ΣΣΕ ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
31.12.2009 ΕΤΗΣΙΕΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(31.12.2009)
ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΑΠΑΞ
31.12.2009
ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ ΣΣΕ

ΥΕ 2019,53 1452 32662,59 25234,36 -7428,23 (22,7%) -21690 (27,7%)

ΜΕ 2077,69 1456 33651,76 25932,28 -7719,48 (22,9%) -9450 (11,8%)

ΠΕ4 2345,76 1610 38055,60 29149,12 -8906,48 (23,4%) +7450 (11,05%)

ΠΕ4 ΥΠ/ΝΟΣ 2453,29 1670 40311,23 30439,48 -9871,75 (24,5%) +4620 (6,6%)

ΠΕ5 ΑΡ/ΚΟΣ 2972,85 1955 49194,14 36674,20 -12520 (25,4%) +6780 (9,4%)
# Οι μισθοί παραμένουν ως έχουν σήμερα (μετά και τη μείωση του ν.3899). Για να προλάβουμε διάφορες πονηριές που έχουν αρχίσει να διαδίδονται πρέπει να πούμε το εξής. Από το 1989 και το πρώτο συνυποσχετικό, για την εκτίμηση κάθε νέας ΣΣΕ, γινόταν σύγκριση με τους μισθούς, όπως τους είχε διαμορφώσει η προηγούμενη ΣΣΕ. Επομένως οι μισθοί της νέας ΣΣΕ συγκρίνονται στον πίνακα με τους μισθούς της ΣΣΕ 2008-2009. Κάθε άλλη σύγκριση προκειμένου να βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματα που θέλει είναι καταδικαστέα.
# Η ΣΣΕ μειώνει το εφάπαξ της ΥΕ κατά 9389€ σε σχέση με το σημερινό και το αυξάνει στη ΜΕ κατά 2642€, στην ΠΕ4 κατά 17657€, στην ΠΕ4 (Υπ/νος) κατά 15249€ και στην ΠΕ5 (Αρ/κος) κατά 17676.
Έτσι διαμορφώνονται οι τελικές απώλειες στην ΥΕ και ΜΕ και οι τελικές αυξήσεις στην ΠΕ4 και ΠΕ5 στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα. Να σημειώσουμε ότι από 1/1/2010 έως σήμερα οι απώλειες στο εφάπαξ ήταν ίδιες για όλους στο 15,12%. Οι σημαντικές αυξήσεις στο εφάπαξ της ΠΕ4 και ΠΕ5 προκύπτουν γιατί ενσωματώθηκε στο βασικό τους και το επίδομα σπουδών.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1.- Διατηρείται το οικογενειακό και υπολογίζεται στα 1040€ αντί των 1020,40€ σήμερα. Έτσι εργαζόμενος οποιασδήποτε βαθμίδας θα πάρει για σύζυγο και ένα παιδί 156€, με 2 παιδιά 208€, με 3 παιδιά 364€, με 4 παιδιά 520€.
2.- Διατηρείται το επίδομα θέσης με κλιμάκωση έως 3%, έως 10%, έως 15%, έως 20% και έως 25% υπολογιζόμενος στο βασικό μισθό κάθε δικαιούχου. Ο αριθμός των θέσεων και η βαρύτητα της κάθε θέσης με βάση την οποία θα καθορίζεται και το ύψος του ποσοστού του επιδόματος, καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΟΣΕ.
3.- Για τις κατηγορίες ΠΕ4 και ΠΕ5 χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 10% και Διδακτορικού 20%, υπολογιζόμενα επί του εισαγωγικού βασικού της κατηγορίας στην οποία ανήκει 0 κάθε εργαζόμενος.
4.- Στη ΣΣΕ συμφωνείται ο ΟΣΕ και η ΠΟΣ να διαπραγματευτούν μεταγενέστερα για τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής – επικίνδυνης εργασίας.Τα παραπάνω επιδόματα δεν θα έχουν κανένα οικονομικό όφελος για τους ήδη υπηρετούντες αφού θα αφαιρούνται από την προσωπική διαφορά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσωπική διαφορά είναι η διαφορά μεταξύ των σημερινών (ΠΑΛΑΙΩΝ) τακτικών αποδοχών μείον τις ΝΕΕΣ τακτικές αποδοχές, όπως διαμορφώνονται από τη ΣΣΕ. Έτσι εργαζόμενος της ΜΕ με 30 έτη και 15% οικογενειακό έχει, ΠΑΛΑΙΕΣ τακτικές αποδοχές 2077,69€. Από τη νέα ΣΣΕ θα έχει ΝΕΕΣ τακτικές αποδοχές 1731,20€ (βασικό 1575,20€ και οικογενειακό 156€). Επομένως η προσωπική του διαφορά είναι 346,49€. Εάν ο ίδιος εργαζόμενος λάβει επίδομα θέσης Διοίκησης 78,76€ (5%) και στο μέλλον (;) επικίνδυνο – ανθυγιεινό π.χ. 200€, τότε η προσωπική του διαφορά θα είναι 346,49 – 200 – 78,76 = 67,73€ και το σύνολο των αποδοχών του θα είναι πάλι 2077,69€.
Στην προσωπική διαφορά δεν θα καταλογίζεται η δημιουργούμενη νέα αποζημίωση των μηχανοδηγών. Οι μηχανοδηγοί χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Στους ενεργούς μηχανοδηγούς 1, δηλαδή σε εκείνους που κάνουν 7100 χλμ. το μήνα και θα παίρνουν μικτά 150€, στους ενεργούς μηχανοδηγούς 2 δηλαδή σε εκείνους που κάνουν 6100 – 7100 χλμ. το μήνα και θα παίρνουν 75€ και στους παροπλισμένους μηχανοδηγούς δηλαδή σε εκείνους που κάνουν 0 – 6100 χλμ. το μήνα και δεν θα παίρνουν τίποτα. Τα παραπάνω ποσά είναι δευτερεύουσες απολαβές και δεν υπολογίζονται στη σύνταξη.
Η ΣΕΚ καταψήφισε τη ΣΣΕ γιατί:

1.- Επικυρώνει τις μειώσεις μισθών που επέβαλλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους αντισυνταγματικούς νόμους 3833, 3845 και 3899.
2.- Φέρνει τα πάνω – κάτω στο εφάπαξ.
3.- Επικυρώνει το επ’αόριστο πάγωμα των μισθών που μόνο στο 2010-2011 μειώνει τους πραγματικούς μισθούς το λιγότερο 10%. Μείωση που προστιθέμενη στις απώλειες των ονομαστικών μισθών εκτοξεύει τη χασούρα στο 33% - 36% χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από τις δευτερεύουσες απολαβές.
4.- Επικυρώνει τις δραματικές μειώσεις στις συντάξεις που μαζί με το ΛΑΦΚΑ και το πάγωμα τους φτάνουν στο 30% - 40%.
5.- Χωρίζει τους εργαζόμενους σε παλιούς και νέους (προσλήψεις από 1.1.2011). Οι νέοι θα έχουν μικρότερες αποδοχές από αυτές του ιδιωτικού τομέα. Νέος εργαζόμενος της ΥΕ θα έχει καθαρό μισθό το μήνα 600€, της ΜΕ 670€ και της ΠΕ4 780€. Είναι προφανές ότι αυτοί οι εξευτελιστικοί μισθοί θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο εξομοίωσης προς τα κάτω των μισθών και των ήδη υπηρετούντων αφού το 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ορίζει και διατάσσει οι μισθοί του Δημοσίου – ΔΕΚΟ να προσαρμοσθούν στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.
6.- Η ψήφιση της ΣΣΕ επικυρώνει τον κατάπτυστο 3891/2010 για τον ΟΣΕ που καταργεί τα 2/3του δικτύου και τα μισά δρομολόγια. Ξεπουλάει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ακίνητη περιουσία, την επισκευή -συντήρηση τροχαίου υλικού και γραμμής. Που επιβάλλει την κατάργηση του 8ωρου με την ελαστικοποίηση – διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τελικά επιβάλλει μεσαιωνικούς κανονισμούς. Που διώχνει κακήν κακώς 2500 συναδέλφους και καταργεί 5000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα του 1,2 εκατ. ανέργων.
7.- Επικυρώνει ιδιαίτερα το σαφέστατα αντισυνταγματικό άρθρο 18 του ν. 3891/2010 με βάση το οποίο καταργούνται οι ΣΣΕ από το 1993 και μετά και καταργεί τα εθιμικά δικαιώματα, όρους και παροχές των προ του 1993 ΣΣΕ και τις γενικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους.
Έτσι, με την ψήφιση αυτής της ΣΣΕ η ίδια η ΠΟΣ παραιτείται ουσιαστικά και από οποιαδήποτε (δικαστική) διεκδίκηση των απωλειών μισθών, συντάξεων, εφάπαξ και εν γένει δικαιωμάτων.
8.- Επικυρώνει το δικαίωμα κυβέρνησης – ΟΣΕ να απολύουν λόγω «οικονομοτεχνικών λόγων».

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

ο ΟΣΕ για να είναι μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής έπρεπε να διαμορφώσει για τους 3500 εργαζόμενους που θα απομείνουν μισθολογική δαπάνη 120 – 122 εκατ. €, δηλαδή μέσο μικτό τακτικό μισθό 1800€. Και, τι σύμπτωση !!! Σήμερα εργαζόμενος της ΜΕ με 22-25 χρόνια υπηρεσία και 15% οικογενειακό παίρνει 1800€. Άρα η πρόταση που έκανε ο ΟΣΕ για περαιτέρω μείωση των σημερινών μισθών κατά 12-14% δεν ήταν παρά «φόρτωμα της καλύβας του πιστού του Χότζα με περισσότερα ζώα» ώστε να πιέσει και να εκβιάσει την υπογραφή της ΣΣΕ με τους σημερινούς μισθούς.Ήταν πρόταση – λαγός που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως άλλοθι οι πρόθυμοι που θα υπέγραφαν τη ΣΣΕ. Ήταν η τέλεια αφορμή ώστε η αυτοδύναμη ΠΑΣΚ να εγκαταλείψει την πρόταση που η ίδια μόλις 12 ώρες πριν, είχε καταθέσει στο Δ.Σ. της ΠΟΣ και σε 13 ώρες να υπογράψει όπως διακαώς επιθυμούσαν η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Ρέππας. Η κυβέρνηση ήθελε πάσει θυσία να υπογραφεί η ΣΣΕ:
1.- Για επικοινωνιακούς λόγους, ότι τάχα, οι εργαζόμενοι συμφωνούν με την κυβερνητική πολιτική για τον ΟΣΕ και γενικότερα.
2.- Για να αποφύγει νέο κύκλο κινητοποιήσεων αλλά και τον κίνδυνο διαρροών κατά την ψηφοφορία στη Βουλή.
3.- Για να μεταφέρει τους πλεονάζοντες, με όσο το δυνατόν λιγότερες τακτικές αποδοχές και μεγαλύτερη προσωπική διαφορά γιατί γνωρίζουν καλά και η κυβέρνηση και ο ΟΣΕ, ότι για τους σιδηροδρομικούς τακτικές αποδοχές είναι και όλα τα επιδόματα για τα οποία καταβάλλονται χρόνια τώρα ασφαλιστικές εισφορές.
4.- Για να εξαναγκάσει την ΠΟΣ σε παραίτηση από τη δικαστική διεκδίκηση των παραπάνω επιδομάτων και τη δικαστική διεκδίκηση επαναφοράς των ΣΣΕ που καταργούνται με σαφώς αντισυνταγματικούς νόμους. Τέλος,
5.- Για να πιέσει τους εργαζόμενους των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς να υπογράψουν τις ΣΣΕ που η κυβέρνηση τους προτείνει.Δείξαμε ότι, η αρχική πρόταση για μείωση 23-24% και η πρόσφατη για μείωση 12-14% δεν ήταν απλά μια υπερβολή. Δεν ήταν απλά ένα λάθος τακτικής που ο τρίμηνος διάλογος διαπραγμάτευση της ΠΟΣ έγινε με τους εργαζόμενους στη γωνία, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, χωρίς συγκεντρώσεις, χωρίς στοιχειώδη κινητοποίηση αλλά με υπονόμευση αυτόνομων πρωτοβουλιών εργαζομένων. Όλα αυτά ήταν μέρος της τακτικής που υπηρετούσε το στόχο να πέσει στα μαλακά η άθλια κυβερνητική πολιτική. Υπηρετούσε το στόχο να καταστεί το συνδικαλιστικό κίνημα συνυπεύθυνο για όλα όσα συνέβησαν και για όσα πρόκειται να συμβούν σε βάρος των εργαζομένων και την δημόσιας περιουσίας.Το σύνολο των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚ που προσυπέγραψαν αυτήν την κατάπτυστη συμφωνία, συνειδητά οδήγησαν την ΠΟΣ και τα σωματεία σε στρατηγική ήττα, αναλαμβάνοντας ιστορικές ευθύνες. Ο ισχυρισμός τους ότι, απέτρεψαν μεγαλύτερες μειώσεις μισθών, ότι υπέγραψαν για να διαφυλαχτεί ο θεσμός της ΣΣΕ είναι για τα πανηγύρια. Ακριβώς η ψήφιση αυτής της ΣΣΕ είναι ο ενταφιασμός των ΣΣΕ και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού αναγνωρίζει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να καταργεί ΣΣΕ, να καταργεί μέρος ή και όλες τις ΣΣΕ, να επιβάλλει τα θέλω της με τη χρήση φτηνών εκβιασμών.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

η ηγεσία της ΠΑΣΚ-Σ δεν είχε συνδικαλιστική νομιμοποίηση να υπογράψει τελικά αυτήν τη ΣΣΕ. Δεν είχε το δικαίωμα να υπογράψει τον ενταφιασμό κατακτήσεων και δικαιωμάτων που κερδήθηκαν με αγώνες χρόνων.Στις σχετικά πρόσφατες εκλογές, πρόβαλλε ως ομπρέλα προφύλαξης των κατακτήσεων των σιδηροδρομικών και κέρδισε την αυτοδυναμία. Στις πολυήμερες κινητοποιήσεις δήλωνε ότι, θα πάρει την κομματική ταυτότητα του Ρέππα!!!Στις 2 τελευταίες ανακοινώσεις της ΠΟΣ, σαφώς, δήλωνε ότι διεκδικεί σαφείς αυξήσεις στους σημερινούς μισθούς και στο εφάπαξ.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή δεν πρόκειται για μια απλή συνηθισμένη ΣΣΕ, προτείνουμε να μιλήσουν οι εργαζόμενοι με δημοψήφισμα, φυσικά μετά από ουσιαστική ενημέρωση.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΣΕ – ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΆΠΑΞ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΗΣ ΣΕΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το Νοέμβρη του 2010 ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν.3891, η μισθολογική δαπάνη του ΟΣΕ ήταν (μετά τη πρώτη μείωση και τις μειώσεις στο επίδομα άδειας και στα δώρα) 343 εκατ. €.
Στη σελίδα 21 στο κείμενο που αξιολογεί τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του ν. 3891/10 (είναι κατατεθειμένο στη Βουλή) εκτιμάται: Μείωση δαπάνης από μεταφορά προσωπικού 94 εκατ. € και μείωση δαπάνης από τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης 119 εκατ. €. Άρα το κόστος της μισθοδοσίας ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με την εκτίμηση έπρεπε να διαμορφωθεί ως εξής: 343.000.000 – (94.000.000 + 119.000.000) = 130.000.000€.
Στην πορεία ψηφίστηκε το Δεκέμβρη ο ν. 3899/10 με νέα μείωση 9,2% και διαμόρφωσε τις δαπάνες ως εξής: 130.000.000 – 9,2% = 118.000.000€. Έτσι με βάση το νόμο για τον ΟΣΕ η μισθολογική δαπάνη για 3500 άτομα πρέπει να είναι 118.000.000 + 6.000.000 για νέες προσλήψεις = 124.000.000€ που αναλύεται:
1.- 12.400.000€ για δευτερεύουσες απολαβές 10%.
2.- 600.000€ για εισφορές εργοδότη για τις δευτερεύουσες απολαβές.
3.- 78.700.000€ για τακτικές αποδοχές και
4.- 32.300.000€ για εργοδοτικές εισφορές 41%.
ΣΥΝΟΛΟ: 124.000.000€ το οποίο αν καταμερισθεί στους 3.500 εργαζόμενους οδηγεί σε ετήσιες αποδοχές 22.500€ (1.790€ το μήνα συν 1.000€ δώρα).
ΤΑ 1.790€ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ 22 – 25 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ 15% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΜΙΚΩΝ.