Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Η PriceWaterhouseCoopers ανέλαβε να αξιολογήσει τα στελέχη του ΟΣΕ

Με κανόνες ιδιωτικής εταιρείας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ο όμιλος του ΟΣΕ. Η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers ανέλαβε, έναντι 43.000 ευρώ, την αξιολόγηση των στελεχών του ομίλου.
Ήδη, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων έχει αναθέσει, στον εν λόγω σύμβουλο, την εκπόνηση των νέων μισθολογίων για τις εταιρείες ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Παράλληλα, η PriceWaterhouseCoopers έχει αναλάβει την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για τα κίνητρα μείωσης του κόστους χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και των τεχνικών προδιαγραφών για τις υποχρεώσεις των επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.
Ζημιές 795 εκατ. ευρώ έχει συσσωρεύσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σε καθαρά χρηματοοικονομικό επίπεδο, οι καθαρές ζημιές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο 9μηνο του 2010 ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο, για ολόκληρο όμως το οικονομικό έτος 2009, διαμορφώθηκε στα 231 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών, στο 9μηνο του 2010, προσέγγισε τα 75 εκατ. ευρώ, έναντι 99 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2009.Απόλυτα συγκρίσιμο μέγεθος αποτελούν οι δαπάνες μισθοδοσίας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 15%, καθώς τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ., έναντι 84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Πάντως, από την έναρξη της λειτουργίας της ως και το γ’ τρίμηνο του 2010, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε συσσωρεύσει ζημίες 795 εκατ. ευρώ, με τα ιδία κεφάλαια να είναι αρνητικά κατά 295 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο κατήρτισε η PwC, η εταιρεία θα αποκτήσει μεικτά κέρδη ύψους 26 εκατ. ευρώ το 2011, τα οποία θα διαμορφωθούν στα 33,7 εκατ. ευρώ το 2013.
Αντιστοίχως, το EBITDA θα εμφανίσει θετικό πρόσημο το 2011 (0,7 εκατ. ευρώ), με ορίζοντα τα 9,1 εκατ. ευρώ το 2013.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβλέπεται να εμφανίσει τα πρώτα κέρδη μετά φόρων το 2012 (5 εκατ. ευρώ), τα οποία το 2013 θα προσεγγίσουν τα 9 εκατ. ευρώ.
Για την προσεχή τριετία, προϋπολογίζεται σημαντική αύξηση των εσόδων από τους επιβάτες, η οποία θα κινηθεί κλιμακωτά από τα 112,2 εκατ. ευρώ στα 119 εκατ. το 2011, στόχος ο οποίος φαντάζει «δύσκολα επιτεύξιμος».
Φώτης Φωτεινός
Isitimia.gr