Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Θέσεις και απόψεις για τις περικοπές δρομολογίων του ΟΣΕ.

Σε μια οικονομικά κρίσιμη εποχή για τη χώρα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3891/32010 περί εξυγίανσης του ΟΣΕ, αποφασίζουν μαζική αναστολή τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, χωρίς προηγουμένως στα πλαίσια των διαδικασιών διαφάνειας της διαχείρισης κρατικών πόρων (opengov, diavgeia), να έχουν ενημερώσει το λαό της χώρας και ειδικότερα των περιοχών που πλήττονται από την κατάργηση της σιδηροδρομικής μεταφοράς με ακριβή στοιχεία όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα των καταργηθέντων δρομολογίων.
Συγκεκριμένα: Με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατόπιν απόφασης της αναστέλλεται η λειτουργία των εξής γραμμών: • Ολόκληρης της Πελοποννήσου, πλην προαστιακού Πατρών, οδοντωτού σιδηροδρόμου και τοπικών Πύργου – Ολυμπίας – Κατακώλλου.• Της γραμμής Έδεσσας – Φλώρινας• Των δύο εκ των συνολικά τεσσάρων δρομολογίων Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης και ειδικά των απευθείας συνδεομένων με την Αθήνα• Των τοπικών δρομολογίων Λάρισας – Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας • Των συνδέσεων Εξωτερικού

Ειδικότερα:

Σε εφαρμογή ενός προσφάτως εγκριθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου, κατ’ απαίτηση του ως άνω νόμου, το οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ συνεχίζοντας την πολιτική απαξίωσης του σιδηροδρόμου ως μέσο μεταφοράς, προχωρούν από κοινού με ακαριαίες ενέργειες στην αναστολή λειτουργίας ολόκληρων τμημάτων του δικτύου, χωρίς προηγουμένως να τεκμαίρεται το εν λόγω επιχείρημα, πράξη που αντιβαίνει σε κάθε συνήθεια και πρακτική για ασφαλείς και πράσινες μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και χωρών που βρίσκονται στην ίδια ή δυσμενέστερη οικονομικά κατάσταση της Ελλάδας.Επίσης το όλο εγχείρημα φρονούμε ότι χρήζει ενδελεχούς νομικής διερεύνησης, με σκοπό την απόδοση ευθυνών για απιστία κατά του δημοσίου για τους εξής λόγους:
1. Η περιστολή δραστηριοτήτων δεν αποτελεί ενέργεια εξορθολογισμού της παραγωγής από την οποία παράγεται το έλλειμμα. Αντιθέτως αποτελεί πράξη ανευθυνότητας που δεν καταδεικνύει επιστημονικό υπόβαθρο.
2. Δεν αποτελεί επιστημονική δεοντολογία, η μελέτη ενός και μόνο σεναρίου που επιβάλλει αναστολή δραστηριοτήτων. Δεν έχει προηγηθεί ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος (επιβατικά δρομολόγια) και δεν έχουν προταθεί λύσεις μείωσης του κόστους παραγωγής του.
3. Στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση στη σύναξη της μελέτης (Επιχ. Σχέδιο) θεωρούνται (μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις κόστους εργασίας) ως παρωχημένα και έχουν οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
4. Ταυτόχρονα έχουν αγνοηθεί εσωτερικές αναλύσεις στελεχών με πολυετή εμπειρία στο σιδηροδρομικό αντικείμενο, που αποδεικνύουν ότι με εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών, επιτυγχάνεται μικρότερη περιστολή επιβατικού έργου.
5. Δεν αναλύεται κοστολογικά και για λόγους διαφάνειας, η διάθεση της επιχορήγησης των 50 εκατ. € που προβλέπει ο νόμος 3891/2010 ούτε η σχετική μεθοδολογία για την κατανομή των πόρων. Δεν τίθεται φυσικά θέμα περί ίσης μεταχείρισης πολιτών, αφού το σύνολο των δρομολογίων που αναστέλλονται αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες, τις οποίες αντιθέτως επιδοτούν όλοι οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι.
6. Δεν γίνεται αναφορά στα Επιχειρησιακά Σχέδια για τον κίνδυνο καταδίκης της χώρας και επιβολής υψηλών προστίμων για κατάργηση γραμμών οι οποίες πρόσφατα ανακαινίστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν με πόρους της Ε.Ε. και δανεισμό του ΟΣΕ (συστατικό στοιχείο του συσσωρευμένου χρέους).
7. Αχρηστεύονται υποδομές για τις οποίες δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού προσφάτως για τον εκσυγχρονισμό τους. Ο νόμος προβλέπει μετά από ένα έτος αναστολής λειτουργίας, την εκποίηση ή προσάρτηση των εκτάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες!!
8. Η όλη διαδικασία δεν αποπνέει κανενός είδους διαφάνεια, αφού δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε τα στοιχεία και οι ιδιότητες των μελετητών. Αμφισβητείται δε, η ύπαρξη ειδικού συγκοινωνιολόγου εκ του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός δεν έχει συγκοινωνιακή λογική, ή γνώστη θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου σιδηροδρόμων. Το τελευταίο ειδικά αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες της Ε.Ε. δεν αποδέχτηκαν τη δια του εν λόγω νόμου σκανδαλώδη παραχώρηση του τροχαίου υλικού στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γεγονός που είχε επισημανθεί στη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από στελέχη του Οργανισμού.
9. Η όλη διαδικασία αποπνέει σκανδαλώδη μεθόδευση, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
9.1. Στη γραμμή της Δυτικής Θεσσαλίας στην οποία απομένει η σύνδεση με ένα δρομολόγιο ημερησίως προς Αθήνα και ένα αντίστοιχα προς Θεσσαλονίκη, μετακινούνταν ετησίως άνω των 450.000 επιβατών
9.2. Στη γραμμή Έδεσσας – Φλώρινας μετακινούνταν ετησίως άνω των 130.000 επιβατών και η διατήρησής σύμφωνα με μελέτη που έχει στη διάθεσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απαιτούσε επιχορήγηση της τάξεως του 1,2 εκατ. € ετησίως που αποτελεί μόλις το 2% του συνολικού ποσού επιχορήγησης.
9.3. Τα δρομολόγια Πελοποννήσου μπορούσαν να διατηρηθούν με επιχορήγηση της τάξεως των 4 εκατ. € δηλαδή ποσοστό 8% της συνολικής επιχορήγησης.
9.4. Συνολικά ένα ποσοστό εκτιμούμενο της τάξεως του 15% το μέγιστο, αρκούσε να διατεθεί για τη συνέχιση της λειτουργίας του περιφερειακού δικτύου.
9.5. Αντίθετα, παραμένουν εν λειτουργία περισσότερο ζημιογόνες υπηρεσίες, π.χ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Προαστιακός Αθήνας (Κιάτο- Αεροδρόμιο – Πειραιάς), που σύμφωνα με τις μεθοδεύσεις και απουσία δημοσιευμένων αναλύσεων, απαιτούν σχεδόν το σύνολο της ετήσιας επιχορήγησης των 50 εκατ. €.
Τα παραπάνω προκύπτουν μέσα από ανασχεδιασμό παραγωγικών διαδικασιών με αλλαγές κυκλοφοριακών διατάξεων, μειωμένη επάνδρωση αμαξοστοιχιών, αυτοματοποίηση λειτουργιών, που δεν προτείνονται στα Ε.Σ. ούτε φυσικά όλα αυτά τα χρόνια, που συκοφαντήθηκε ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα ως μέσο, υπήρξε η βούληση να εξορθολογιστούν.
10. Στα επιχειρησιακά Σχέδια ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχουν συνυπολογιστεί εξωτερικά κόστη (ωφέλειες) για τις οποίες επιχορηγούνται παγκοσμίως οι σιδηρόδρομοι λόγω της συμβολής τους στην ασφαλέστερη έναντι των άλλων χερσαίων μέσων μετακίνηση, την προστασία του περιβάλλοντος και το χρονικό πλεονέκτημα της μετακίνησης των πολιτών, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα η μεθοδευόμενη εξυγίανση, ιστορικά έχει επαναληφθεί με παταγώδη αποτυχία στους βρετανικούς σιδηροδρόμους πριν από μισό αιώνα περίπου, με ολέθριες συνέπειες για τους ίδιους τους εμπνευστές της, που κατηγορήθηκαν ευθέως μετά την αποτυχία της για σκανδαλώδη προώθηση των οδικών Lobbies.
11. Έχουν εξαγγελθεί αυξήσεις εισιτηρίων που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν αυτές των ανταγωνιστικών μέσων και στην περίπτωση που συμβεί, θα πρόκειται σε συνδυασμό με την αναστολή υπηρεσιών, για σκανδαλώδη εύνοια υπέρ των οδικών ανταγωνιστών.

Ζητείται:

1. Να διενεργηθεί έρευνα για το αξιόποινο των αποφάσεων που υποβαθμίζουν μεθοδευμένα το σιδηρόδρομο τα τελευταία πέντε έτη, ως μέσο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον στις περιοχές που οι υπηρεσίες αναστέλλονται ή υποβαθμίζονται ώστε στη συνέχεια ελλείψει ενδιαφέροντος να ανασταλούν ολοκληρωτικά. Συγκεκριμένα:
1.1. Να εξιχνιαστεί αν η συνεχής περιστολή σιδηροδρομικών υπηρεσιών είναι ο μοναδικός τρόπος εξυγίανσης ενός μέσου που σε όλη την Ευρωπαική επικράτεια πρωτοστατεί στις χερσαίες μεταφορές, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που ενώ σταδιακά καθίσταται δημοφιλές, υπονομεύεται με ενέργειες όπως οι προαναφερθείσες.
.1.2. Να αποδοθεί απολογισμός από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που διαχειρίζεται τις επιβατικές μεταφορές του σιδηροδρόμου, σχετικά με τον τρόπο κατανομής της επιχορήγησης των 50 εκ. € που θα λάβει για το έτος 2011. Ποιά συγκεκριμένα δρομολόγια αποφασίστηκε να επιδοτηθούν.
1.3. Ζητάμε να κατατεθούν τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, αναλυτικά ανά δρομολόγιο και περίοδο εξέτασης και σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες που διατηρούνται στην επικράτεια, βάσει των οποίων τα δρομολόγια που αναστέλλονται θεωρήθηκαν ζημιογόνα (εσωτερκό – εξωτερικό κόστος). Σημειώνεται και πάλι ότι, δρομολόγια άλλων περιοχών (π.χ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη, προαστιακός Αθήνας) εμφανίζουν μεγαλύτερες ζημιές.
2. Εφόσον η έρευνα αναδείξει αξιόποινες πράξεις να αποδοθούν ευθύνες σε πρόσωπα που έλαβαν ή συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων που πλήττουν το συμφέρον της Εταιρείας και του Ελληνικού λαού.
3. Σε μια εποχή που αυξάνονται τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, σε συνδυασμό με το δύσμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες των περιοχών μας, να παρουσιαστεί οικονομοτεχική μελέτη της εταιρείας, κατά την οποία έλαβε υπόψη της τα εξωτερικά αυτά οφέλη του σιδηροδρόμου στο σχεδιασμό του έργου της και στη λήψη των όποιων αποφάσεων της, που είναι κρίσιμες για τον τόπο μας και το γενικό συμφέρον της χώρας. Ειδικά εν μέσω μιας περιόδου, που οι ασφαλείς μαζικές μεταφορές, γίνονται όλο και μεγαλύτερη ανάγκη.
http://www.amnizia.com/