Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Νέα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Έδεσσα και αντίστροφα.


Από Θεσσαλονίκη, καθημερινά
στις ωρες, 05.38, 08.38, 11.12, 14.00, 17.50, 22.16.
Επί πλέον από Δευτέρα έως Παρασκευή κυκλοφορούν αμαξοστοιχίες στις ώρες
04.39, 07.01, 12.31 και 16.46.
Ανάλογα με τις ανάγκες δρομολογούνται αμαξοστοιχίες στις ώρες,
15.28, 19.12.
Από Θεσσαλονίκη για Άρνισσα τα Σαββατοκύριακα στις ώρες.
07.18, 12,05.

Από Έδεσσα για Θεσσαλονίκη
Καθημερινά στις ώρες, 05.00, 07.26, 11.38, 13.37, 16.09, 19.37.
Επιπλέον από Δευτέρα έως Παρασκευή κυκλοφορούν αμαξοστοιχίες στις ώρες, 06.40, 09.17, 14.44, 18.30.
Ανάλογα με τις ανάγκες κυκλοφορούν αμαξοστοιχίες στις ώρες, 17.11, 20.55.
Από Άρνισσα για Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα στις ώρες .09.15, 17.48.