Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΕ


Σφοδρό χτύπημα στη ζωή των εργαζομένων
Μείωση των μισθών, μείωση των συντάξεων, επέκταση του εργάσιμου βίου. Αυτές είναι οι πρώτες ορατές αρνητικές συνέπειες της πολιτικής ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης των μεταφορών και διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις οποίες οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι. Είναι τα αποτελέσματα των νόμων που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για το Ασφαλιστικό και για τον ΟΣΕ.

Αποφασίζουν και διατάζουν

Η πολιτική αυτή στους εργαζόμενους του ΟΣΕ εκδηλώνεται μέσα από την πρόταση της διορισμένης από την κυβέρνηση διοίκησης του Οργανισμού για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία με μια λέξη καταργεί, κυριολεκτικά, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας! Καταργεί, δηλαδή, ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, γεγονός που εκφράζεται χαρακτηριστικά από το ότι οι νέες αποδοχές θα καλύπτουν ακόμα λιγότερες ανάγκες από ό,τι οι προηγούμενες, αυξάνοντας την εξαθλίωση.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΣΕ εφαρμόζοντας το νόμο 3891/2010 προχώρησε, σύμφωνα με το άρθρο 19, στη διαδικασία της καταγγελίας των συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΟΣΕ, τον Κανονισμό Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης, τον Κανονισμό Δευτερευουσών Απολαβών, όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν υπογραφτεί από το 1993 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο η πρόταση της διοίκησης για τη νέα ΣΣΕ καθίσταται τελικά υποχρεωτική. Οι διαπραγματεύσεις που ακολουθούν της καταγγελίας έχουν απλώς τυπικό χαρακτήρα καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση ενισχύεται σε απόλυτο βαθμό το διευθυντικό δικαίωμα. Αυτό συμβαίνει γιατί στο άρθρο 19 ορίζεται: «Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση τριάντα πέντε (35) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1». Και πιο κάτω: «Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα ζητήματα της παραγράφου 3 ρυθμίζονται με νόμο». Με άλλα λόγια, αν το συνδικάτο δε συμφωνήσει τότε η ΣΣΕ, δηλαδή η πρόταση της εργοδοσίας, θα επιβληθεί με νόμο.

Μηδενίζουν το κοντέρ

Το περιεχόμενο της πρότασης της διοίκησης του ΟΣΕ στην πράξη μηδενίζει το κοντέρ αφού επιβάλλει τους πενιχρούς μισθούς που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Καταργεί, δηλαδή, με μία κίνηση την κλαδική ΣΣΕ. Οι όροι της νέας ΣΣΕ θα ισχύουν άμεσα και για τους σημερινούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουν τις ήδη μειωμένες αποδοχές τους να μειώνονται ακόμα περισσότερο.

Το σημερινό καθεστώς ορίζει τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Στην πρόταση διατηρείται ο αριθμός των τεσσάρων κατηγοριών αλλά η ΔΕ μετονομάζεται σε Μέσης Εκπαίδευσης (ΜΕ), η ΤΕ σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4 (ΠΕ 4) και η ΠΕ σε ΠΕ 5.

Η μείωση των μισθών των σημερινών εργαζομένων είναι πρώτα απ' όλα αποτέλεσμα της οριστικής κατάργησης των εξής επιδομάτων: ανθυγιεινό, επικίνδυνο, τεχνικό, ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Δεύτερον, οι εργαζόμενοι θα δουν να μειώνεται το επίδομα γάμου (10%) και τέκνων (5% για το πρώτο παιδί, 5% για το δεύτερο, 7% για το τρίτο και πάνω) καθώς αλλάζει η βάση υπολογισμού του. Στην πρόταση της διοίκησης προβλέπεται ότι τα ποσοστά δε θα υπολογίζονται επί του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος (όπως ισχύει σήμερα) αλλά επί του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου, δηλαδή του κατώτερου βασικού μισθού. Αυτό θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, όσα χρόνια εργασίας και αν έχουν.

Τρίτον, καταργείται πρακτικά το χρονοεπίδομα που σήμερα φθάνει μέχρι το 72% του βασικού μισθού ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή στο τέλος του εργάσιμου βίου. Ενα μόνο μικρό του μέρος ενσωματώνεται στο νέο μισθολόγιο που διαμορφώνει η πρόταση της διοίκησης του ΟΣΕ.

Τέταρτον, οι νέοι βασικοί μισθοί είναι χαμηλότεροι από τους σημερινούς ειδικά στις κατηγορίες ΥΕ και ΜΕ. Συγκεκριμένα, στην ΥΕ κατηγορία ο σημερινός εισαγωγικός μισθός είναι 950 ευρώ, η πρόταση της διοίκησης του ΟΣΕ τον κατεβάζει στα 740 ευρώ! Μείωση 210 ευρώ! Στην ΜΕ κατηγορία ο σημερινός εισαγωγικός μισθός είναι 967 ευρώ, η πρόταση της διοίκησης του ΟΣΕ τον κατεβάζει στα 814 ευρώ! Μείωση 153 ευρώ!

Η άλλη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η πρόταση της διοίκησης είναι η επέκταση του εργάσιμου βίου κατά πέντε χρόνια, κατ' εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου που ψήφισε το περασμένο καλοκαίρι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, το σημερινό μισθολόγιο για όλες τις κατηγορίες ορίζει τη διάρκεια του συνολικού εργάσιμου βίου τα 35 χρόνια. Η πρόταση της διοίκησης ανεβάζει τη διάρκεια στα 40 χρόνια εργασίας!

Μειώσεις 20% και πλέον

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος των μειώσεων που προκύπτουν αθροιστικά από τις παραπάνω αλλαγές θα αναφέρουμε δύο παραδείγματα.

Πρώτο παράδειγμα: Εργαζόμενος, παντρεμένος, με δύο παιδιά, 27 χρόνια υπηρεσίας, στη ΜΕ κατηγορία. Οι σημερινές συνολικές αποδοχές του είναι 2.153 ευρώ μεικτά. Με την εφαρμογή της πρότασης της εργοδοσίας από το 2011, θα δει τις αποδοχές του να φθάνουν τα 1.625 ευρώ μεικτά. Μείωση 528 ευρώ (24,52%)!

Δεύτερο παράδειγμα: Εργαζόμενος, παντρεμένος, με δύο παιδιά, 29,5 χρόνια υπηρεσίας, στην ΤΕ κατηγορία. Οι σημερινές συνολικές αποδοχές του είναι 2.583 ευρώ μεικτά. Με την εφαρμογή της πρότασης της εργοδοσίας οι αποδοχές θα πέσουν στα 2.031 ευρώ μεικτά. Μείωση 552 ευρώ (21,37%).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν δει ήδη τις αποδοχές τους να μειώνονται το 2010 σε σχέση με το 2009 με την εφαρμογή του μνημονίου. Ο εργαζόμενος του δεύτερου παραδείγματος το 2009 είχε βασικό μισθό 1.100 ευρώ, ο οποίος το 2010 μειώθηκε κατά 100 ευρώ, φθάνοντας τα 1.000 ευρώ.

Χρήστος ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Τεράστιες μειώσεις εκατοντάδων ευρώ

Αμεσες και δραματικές θα είναι οι συνέπειες και για όσους εργαζόμενους στον ΟΣΕ συνταξιοδοτηθούν από το 2011 και μετά, καθώς θα δουν τις συντάξεις να έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με ένα συνάδελφό τους που συνταξιοδοτήθηκε σε κάποιο μήνα του 2010. Η μείωση των συντάξεων θα είναι και αυτή συνέπεια της νέας ΣΣΕ που προτείνει η διοίκηση του ΟΣΕ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων.

Πρακτικά, η μεγάλη μείωση των μισθών επιφέρει μεγάλη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή της βάσης πάνω στην οποία υπολογίζεται η σύνταξη. Σύμφωνα με συνδικαλιστές, η μείωση της σύνταξης θα φθάνει τα 500 και 800 ευρώ! Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, παντρεμένος με δύο παιδιά, στη ΜΕ κατηγορία, και 35 χρόνια υπηρεσίας το 2011 έχει τακτικές συντάξιμες αποδοχές 2.550 ευρώ με βάση το ισχύον μισθολογικό καθεστώς. Η σύνταξη που θα πάρει θα είναι περίπου 1.850 ευρώ. Με βάση την πρόταση της διοίκησης του ΟΣΕ, ο ίδιος εργαζόμενος θα δει τις τακτικές συντάξιμες αποδοχές του να μειώνονται δραματικά φθάνοντας τα 1.700 ευρώ. Ετσι, η σύνταξη που θα πάρει θα είναι περίπου 1.100 ευρώ. Μείωση 750 ευρώ (-40,54%)!

Μία ακόμα αρνητική πλευρά είναι ότι η μείωση των μισθών θα επιφέρει και μεγάλη μείωση των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή μεγάλη μείωση των εσόδων των Ταμείων. Για άλλη μια φορά, καταδεικνύεται ότι οι αντεργατικές και αντιασφαλιστικές πολιτικές είναι αυτές που δημιουργούν τους όρους εμφάνισης και όξυνσης των οικονομικών προβλημάτων των Ταμείων και όχι οι δήθεν μεγάλες συντάξεις και η δημογραφική γήρανση.

Καταλήγοντας πρέπει να σημειωθεί το εξής: Ο,τι συμβαίνει σήμερα στον ΟΣΕ θα εφαρμοστεί και στις αστικές συγκοινωνίες - και όχι μόνο. Μπορεί να ειπωθεί πως το παρόν των εργαζομένων στον ΟΣΕ είναι το άμεσο μέλλον των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Είναι, τελικά, μια σφοδρή καταιγίδα αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων, η οποία όμως δεν ξέσπασε ξαφνικά. Προετοιμάστηκε συστηματικά και μεθοδικά όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, στηρίχθηκε από τις αντίστοιχες δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και τις δυνάμεις του οπορτουνισμού. Είναι η πολιτική που συνδιαμορφώθηκε από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων κεφαλαιοκρατών.

Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ

Συμβολικό αποκλεισμό του Σταθμού Λαρίσης του ΟΣΕ πραγματοποίησαν την Παρασκευή 17.12.2010 οι ταξικές δυνάμεις, η Γραμματεία Σιδηροδρομικών του ΠΑΜΕ μαζί με εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης δεν κόβονταν εισιτήρια για όσα δρομολόγια γίνονταν εκείνη την ώρα. Οι ταξικές δυνάμεις, με ντουντούκα, πανό και ανακοίνωση που μοίραζαν στους επιβάτες, καλούσαν σε ανυπακοή και απειθαρχία στις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές, μέρος των οποίων είναι η ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση των μεταφορών.

«Ριζοσπαστης»