Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Την Τρίτη ξεκινούν οι επαφές τις ΠΟΣ με τις διοικήσεις του ομίλου του ΟΣΕ.

Ευχόμαστε ότι το καλύτερο για τον σιδηρόδρομο και τους σιδηροδρομικούς και το μήνυμα από τις επαφές να είναι το καλύτερο δυνατό για το...