Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα βρείτε αναρτημένο τον κατάλογο κενών οργανικών θέσεων των φορέων υποδοχής του μεταφερόμενου προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς και την αίτηση μεταφοράς.