Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για εθελοντικές μετατάξεις στον ΟΣΕ.