Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Δυσλειτουργίες φέρνουν οι μετατάξεις στον ΟΣΕ.


Τα πρώτα προβλήματα άρχισαν εμφανίζονται σε υπηρεσίες του ΟΣΕ μετά την κατάθεση των αιτήσεων για εθελοντική μετάταξη του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Ειδικότερα εργαζόμενοι που έχουν κατάθεση αιτήσεις εθελοντικής μετάταξης, κάνουν χρήση των υπολοίπων ημερών αναπαύσεων και αδειών με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά σε υπηρεσίες του οργανισμού και να παρατηρούνται δυσλειτουργίες. Επίσης, πολύ εργαζόμενοι έχουν μεγάλο αριθμό υπολοίπων αναπαύσεων και αδειών προηγουμένων ετών οι οποίοι καταθέτουν αιτήσεις πραγματοποιήσεων τους. Οι εργαζόμενοι περιμένουν από την διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ενημερωθούν τι θα γίνει με το πρόβλημα των αδειών και πως θα καλυφτούν οι ανάγκες σε προσωπικό σε σταθμούς που έχουν έλλειψη προσωπικού.