Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Τελευταία ημέρα αύριο για τις εθελοντικές μετατάξεις στον ΟΣΕ.


Αύριο λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για το προσωπικό του ΟΣΕ που επιθυμεί να μεταταχτεί εθελοντικά σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου έκτος ΟΣΕ. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις με τις εθελοντικές μετατάξεις, τότε οι διοικήσεις των οργανισμών μπορούν να επιλέξουν από τους υποψηφίους εργαζόμενους που πληρούν το κριτήριο της μεγαλύτερης προϋπηρεσίας και να τους μεταφέρουν υποχρεωτικά. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού θα επιλέξουν ανάμεσα σε 7.775 θέσεις 256 φορέων του Δημοσίου. Θα δηλώσουν μέχρι τρεις επιλογές. Οι μετακινήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 20 Ιανουαρίου.