Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Γ. Παπακωνσταντίνου: Μείωση προσωπικού στις ΔΕΚΟ

Με μετατάξεις, προγράμματα εθελουσίας εξόδου και μη ανανέωση των συμβάσεων που λήγουν θα επιτευχθεί η μείωση του προσωπικού στις ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
«Στο τέλος μίας διαδικασίας αναδιάρθρωσης προφανώς οι ΔΕΚΟ θα έχουν λιγότερο προσωπικό απ’ ό,τι έχουν σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.
Επίσης, στο στόχαστρο θα βρεθούν υπερωρίες και επιδόματα.
Το οικονομικό επιτελείο προκρίνει δύο λύσεις. Ή να βάλει πλαφόν στο ύψος τους ή να εγκρίνει συμπληρωματικές αμοιβές έως ένα ποσοστό των τακτικών αποδοχών των υπαλλήλων. Δηλαδή, τα επιδόματα και οι υπερωρίες να φτάνουν μέχρι ο 8% ή το 10% των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου. Ο υπουργός Οικονομικών σημειώνει πως σε κάθε ΔΕΚΟ θα υπάρξει σχέδιο αναδιάρθρωσης αντίστοιχο με αυτό που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΟΣΕ.
Προς την κατεύθυνση αυτή η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών έχει αναθέσει στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers μελέτη για την ενίσχυση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών των δημόσιων οργανισμών. Το αργότερο έως τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου η PWC θα δώσει τις προτάσεις της για τον εξορθολογισμό του πλεονάζοντος προσωπικού, της μισθοδοσίας, των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας, την επανεξέταση των κανονισμών λειτουργίας και προσωπικού, την επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων κ.λπ. Στη μελέτη της εταιρείας θα υπάρχουν και προτάσεις για την αύξηση των πωλήσεων, την ενίσχυση των συμπληρωματικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ.

«Εθνος»