Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Φωτοβολταϊκό «εργοστάσιο» οι ράγες του ΟΣΕ


ΠΕΡΑ από το Θριάσιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ διατηρεί φιλόδοξα σχέδια για την αξιοποίηση των ακινήτων της, όπως εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Προσεχώς (πιθανότατα σ’ ένα μήνα), η ΓΑΙΑΟΣΕ θα εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επενδυτών, οι οποίοι θα μισθώνουν ακίνητα του ΟΣΕ, με σκοπό την εγκατάσταση και διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας για περίοδο πάνω από 20 χρόνια. Εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, με δυνατότητα παραγωγής 5-50MW, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που τελικώς θα εκδηλωθεί. Από το συγκεκριμένο εγχείρημα, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις της τάξης των 200 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα ο ΟΣΕ θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Πάντως, η ανωτέρω ιδέα δεν είναι καινούργια. Αίτημα, προκειμένου να εξεταστεί αν η παλαιά γραμμή του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, είχε δεχτεί παλαιότερα ο ΟΣΕ από την εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είχε υποβάλει αίτημα για να εξεταστεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της παλαιάς γραμμής του ΟΣΕ στο τμήμα Κόρινθος έως Πάτρα, μήκους 133 χλμ., με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κάτι το οποίο έβλεπε θετικά και ο ΟΣΕ. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα τοποθετούνταν μεταξύ της παλαιάς και της καινούργιας χάραξης του ΟΣΕ.
Isotimia.gr