Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Οικολόγοι Πράσινοι για ΟΣΕ: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΝΑΙ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΧΙ»

Το γνωστό Μνημόνιο με την «τρόικα» προβλέπει ρητά κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι ο δρόμος για την εξυγίανση του ΟΣΕ περνάει από την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου και όχι από τον ακρωτηριασμό του. Από τις 19 Μαϊου έχουμε καταθέσει δημόσια την εναλλακτική μας πρόταση. Στις 20 Ιουλίου συμπληρώνονται δύο ακριβώς μήνες από την επιστολή μας προς τον κ. Ρέππα για συνάντηση, προκειμένου να του παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας.
Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων