Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την συγκέντρωση του Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.