Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Άγνωστο πότε θα γίνει η βράβευση των παιδιών σιδηροδρομικών που πρωτεύσαν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.