Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Χάρη Τσιόκα στα «Σιδηροδρομικά Νέα», για το μέλλον του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών

«Κατ’ αρχάς γνωρίζω πολύ καλά ότι διαχρονικά, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με το σιδηρόδρομο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και για το λόγο αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους του ΟΣΕ κοντά στο σιδηρόδρομο. Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή κατάσταση επιβάλλει να δούμε τους εργαζομένους στον Όμιλο ΟΣΕ σε σχέση με την εταιρία τους και τα καθήκοντα που έχουν σε αυτήν, καθώς και σε συνάρτηση της συνολικής παρουσίας του ΟΣΕ στην αγορά των μεταφορών. Δυστυχώς, ο ΟΣΕ σήμερα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, έχοντας τεράστιο παθητικό, και μη έχοντας την αναγκαία δυναμική παρουσία στην αγορά. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Κυβέρνηση ετοιμάζει μια σειρά μέτρων που όλα μαζί συνθέτουν ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης-αναγέννησης του ΟΣΕ. Στόχος μας είναι η τόνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και η σωτηρία του ΟΣΕ αφού απλά, εάν δεν κάνουμε τίποτα ο ΟΣΕ θα κλείσει. Σαν πρώτο δεδομένο αναφέρω ότι στα μέτρα που μελετώνται, περιλαμβάνεται και ο περιορισμός δρομολογίων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τη σημερινή οικονομική κατάσταση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε δρομολόγια με άδεια τρένα που παράγουν τεράστια ελλείμματα για τον ΟΣΕ, για την εθνική οικονομία και τελικά για όλους μας. Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ελλειμματικές εμπορευματικές υπηρεσίες που τελικά εξυπηρετούν μόνο τους μεταφορείς και όχι τον ΟΣΕ. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η προσπάθειά μας για την αναδιάρθρωση-αναγέννηση του ΟΣΕ περιλαμβάνει επεμβάσεις στη δομή του Ομίλου και στα Οργανογράμματα κάθε εταιρίας. Με τα νέα Οργανογράμματα, κάθε εταιρία θα φροντίσει να αναδιατάξει τη δομή της στις νέες συνθήκες. Τα Οργανογράμματα όμως έχουν άμεση σχέση και με τις εργασιακές ανάγκες κάθε εταιρίας, οι οποίες φυσιολογικά θα αλλάξουν. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι υπάρχει πλέον ισχυρή πίεση για εξορθολογισμό των διαφόρων αμοιβών που δίδονται στο σιδηρόδρομο. Δεν αναφέρομαι στους κανονικούς μισθούς, αλλά στο πλέγμα των διαφόρων δευτερευουσών απολαβών, αποζημιώσεων, έκτακτων αμοιβών κλπ. Τα όσα συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές φορές στα όρια της νομιμότητας και σίγουρα θα αλλάξουν. Με τα τρία παραπάνω δεδομένα γίνεται κατανοητό με τις νέες συνθήκες, πολλοί από τους εργαζομένους που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αλλά δεν το κάνουν λόγω της ύπαρξης των επιπλέον αμοιβών, δεν θα έχουν πλέον λόγο να παραμένουν στον ΟΣΕ. Επίσης, γίνεται κατανοητό ότι με την αναδιάρθρωση των Οργανογραμμάτων πολλές από τις σημερινές θέσεις δεν θα είναι πλέον απαραίτητες στις εταιρίες του Ομίλου ΟΣΕ. Εμείς θεωρούμε σωστό να ενθαρρύνουμε την φυσιολογική ροή συνταξιοδότησης, που από μόνη της θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό εργαζομένων στον ΟΣΕ. Όμως, και μετά τις ομαλές συνταξιοδοτήσεις, μπορεί πάλι να υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό. Για τους εργαζομένους που θα είναι υπεράριθμοι και μετά τις φυσιολογικές αποχωρήσεις, θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα μετατάξεων, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να εργάζονται είτε σε άλλη εταιρία του Ομίλου ΟΣΕ, ή αλλού. Μπορεί τα παραπάνω να μην είναι πολύ ευχάριστα, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρώτον κανείς εργαζόμενος δεν θα χάσει το δικαίωμα στην εργασία και δεύτερον, ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τον ΟΣΕ βιώσιμο, χωρίς πλέον να απειλείται η ίδια η ύπαρξή του».