Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Σε λίγο, τι απάντα στα «Σιδηροδρομικα Νέα» ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Χάρης Τσιόκας για τον σιδηρόδρομο και το πλεονάζον προσωπικό του ΟΣΕ.