Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Πρόστιμο της Νομαρχίας Αθηνών στην εταιρία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Πρόστιμο, συνολικού ύψους 700.000 ευρώ, επέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών στην εταιρία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ για τον προαστιακό σταθμό της Μεταμόρφωσης. Υστερα από αιτήσεις της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών Βόρειου Τομέα, για ηλεκτροδότηση του προαστιακού σταθμού Μεταμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης του σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1512/85, λόγω αναρμοδιότητας. Θα ήταν δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης προς τη ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση, από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, εφόσον είχε εκδοθεί νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού απαλλάσσεται από την έκδοση οικοδομικής αδείας.