Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

Σε λίγο αποσπάσματα από την κατάθεση του κ. Καραπάνου Δημητρίου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις συμβάσεις στον ΟΣΕ