Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Το ΥΜΕ ανακοίνωσε τους νέους επικεφαλής στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές εταιρίες του.

Τους νέους επικεφαλής σε 13 οργανισμούς που εποπτεύονται από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε το ΥΜΕ. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση στους περισσότερους φορείς ανατέθηκαν στο ίδιο πρόσωπο καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ΥΜΕ προχώρησε σε σημαντική μείωση των μηνιαίων αποδοχών των επικεφαλής των οργανισμών, θέτοντας ανώτατο όριο τα 5.500 € μηνιαίως. Επίσης, τονίζεται ότι στους περισσότερους φορείς το ΥΜΕ προχώρησε σε μείωση του αριθμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και συγκρότησε Διοικητικά Συμβούλια με κοινή σύνθεση, όπου αυτό ήταν εφικτό.
Σον ΟΣΕ και στις θυγατρικές του τοποθετούνται:
ΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος - Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης υπήρξε στέλεχος του ΕΛΟΤ, επί πολλά χρόνια, όπου κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε.
ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος - Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης υπήρξε στέλεχος του ΕΛΟΤ, επί πολλά χρόνια, όπου κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος Τσιαμαντής - Ο κ. Τσιαμαντής είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε στέλεχος σε θέσεις ευθύνης στον ΟΣΕ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ιωάννης Πετρόπουλος - Ο κ. Πετρόπουλος είναι Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος MSc Πολιτικού Μηχανικού, με εξειδίκευση και εμπειρία στη διοίκηση έργων. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΠΑΠ Α.Ε., μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΑ και Διευθυντής της ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες Α.Ε.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος - Ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός και Καθηγητής Μεταφορών/Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Northwestern University (ΗΠΑ) και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ohio State University (ΗΠΑ).
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Μυγδάλης - Ο κ. Μυγδάλης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος ανάπτυξης αστικών και τουριστικών ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.