Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

Επέκταση δρομολογίων προ Στυλίδα

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΣΤΥΛΙΔΑ. Συνεπώς, τα δρομολόγια 1520, 1521, 1522 και 1523, τα οποία είχαν τερματισμό και αφετηρία τον σταθμό ΛΑΜΙΑ, από τις 19 Ιανουαρίου επεκτείνονται από και μέχρι τον σταθμό ΣΤΥΛΙΔΑ, με ενδιάμεσες στάσεις στους Σ.Σ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ και ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. Επίσης, από την ίδια ημέρα προστίθενται στο πλέγμα και δύο νέα τοπικά δρομολόγια μεταξύ Λειανοκλαδίου – Στυλίδας, το 1528 (ώρα αναχώρησης 04:53 από Λειανοκλάδι) και το 1529 (ώρα αναχώρησης 22:06 από Στυλίδα).