Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

Αύριο αφιέρωμα στον Μεγάλο Πόντιο καλλιτέχνη Γιώργο Εμμανουηλίδη.