Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Γρίφος η πολιτική της κυβέρνησης στο πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ


Άγνωστο παραμένει μέχρι σήμερα, πιο πρόγραμμα εξυγίανσης θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Πολλά τα σενάρια, λίγες είναι οι λύσεις εκείνες που μπορούν να βγάλουν τον ΟΣΕ από το οικονομικό αδιέξοδο στο όποιο έχει περιέλθει. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών το επικρατέστερο σενάριο που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική εξυγίανση είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ που είναι σήμερα ανεκμετάλλευτη και μπορεί να αποφέρει στον ταμείο του ΟΣΕ μεγάλα οικονομικά ωφέλει δεδομένου ότι ο ΟΣΕ έχει την μεγαλύτερη σε αξία ακίνητη περιούσια μετά την εκκλησία της Ελλάδος. Στον τομέα αυτό σημαντικός παράγοντας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας θα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Στον τομέα αυτό της ανάπτυξης καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Σύμπραξη Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (ΣΔΙΤ) με την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών δικτύων και την δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Επίσης η δημιουργία εμπορευματικών Κέντρο στην Θεσσαλονίκη και στην Θράκη, διότι οι υπάρχουσες υποδομές απεδείχθησαν στο πρόσφατο παρελθόν ανεπαρκείς. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Μεταφορών έχουν μπει οι μισθοί των εργαζομένων, οι αναδιάρθρωση των δρομολογίων καθώς και Δομικές αλλαγές στην λειτουργία του ΟΣΕ. Ειδικότερα, για τους μισθούς στόχος του Υπουργείου είναι να εντοπιστούν οι αυξημένες απολαβές εργαζομένων που η εργασία τους δεν εμπλέκεται με την κυκλοφορία των συρμών, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωμένοι να κάνουν υπερωρίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του μέσου. Το ετήσιο κόστος επιπλέον απολαβών στους μισθούς των εργαζομένων του ΟΣΕ άγγιξε πέρυσι τα 100 εκατ. ευρώ οδηγώντας την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών να αναζητά τρόπους για να «ισορροπήσει» τα έσοδα με τις υπέρογκες δαπάνες του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την πρόσληψη ειδικού συμβούλου για τον ΟΣΕ, προκειμένου μέχρι το καλοκαίρι να έχει συντάξει το νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Οργανισμού. Μέσα σε οκτώ μήνες ο σύμβουλος αναμένεται να έχει συντάξει το νέο σχέδιο ανασυγκρότησης, στο οποίο θα καταγράφονται οι επόμενες κινήσεις, προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Οργανισμού. Αρχικώς εκτιμάται ότι από τη μείωση αυτής της δαπάνης, μπορούν να εξοικονομηθούν έως και 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μείωση αυτή σε συνάρτηση με τη μείωση του προσωπικού μέσα από μετατάξεις και στοχευμένη έξοδο υπαλλήλων θα συμπεριληφθούν στο νέο πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες,. Θα πρέπει να σημειωθεί το υπουργείο έχει απορρίψει το μοντέλο εθελουσίας εξόδου που είχε ανακοίνωση η προηγούμενη κυβέρνηση. Νέα πολιτική αναμένεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση και στον τομέα των δρομολογίων. Συγκεκριμένα, θα επανεξεταστούν οι περικοπές δρομολογίων που έχουν ήδη αποφασιστεί κυρίως στο δίκτυο της Πελοποννήσου και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 60% των δρομολογίων. Στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στα δρομολόγια με τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και να συνεχίσει ο σιδηρόδρομος να έχει παρουσία στις περιοχές που η ζήτηση δεν είναι αρκετά αυξημένη. Στον τομέα των δομικών αλλαγών η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει πιο Ευρωπαϊκό μοντέλο θα ακολουθήσει και ποιος θα είναι ο ρόλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως εταιρία μεταφορών.