Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Στο προθάλαμο της συνταξιοδότησης στελέχη του ΟΣΕΟ Δεκέμβριος, είναι ο μήνας της προετοιμασίας για ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την έξοδο του από την ενεργό δράση. Δυο στελέχη που βρίσκονται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης τους είναι ο Διευθυντής Μακεδονίας Θράκης κ. Ζαχαρίας Λάτσιος και ο επιθεωρητής κ. Βασίλης Τσορβάς.