Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Δείτε τα έργα που γίνονται και πώς θα συνδεθεί ο σταθμός Λαρίσης με το ΜετρόΤέλος στο πρόβλημα της συνδεσιμότητας θα δώσουν τα έργα που υλοποιούνται στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας.

Εντός του 2025 φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα στον Σταθμό Λαρίσης που μεταξύ άλλων θα οδηγήσουν στη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Σταθμού με το Μετρό αλλά και στην ανακατασκευή των αποβαθρών.

carandmotor.gr

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση ανάπτυξης των έργων στον Σταθμό Λαρίσης, προϋπολογισμού μελέτης 42,1 εκατ. ευρώ. Η σύνδεση του Σ.Σ. με το Μετρό θα βελτιώσει την προσβασιμότητα, δεδομένου ότι σήμερα επιβάτες είναι αναγκασμένοι να ανεβοκατεβαίνουν σκάλες με τις αποσκευές τους, με τον ανελκυστήρα να βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.


Το έργο αφορά την αναπροσαρμογή της γραμμολογίας, ανακατασκευή των λειτουργικών του στοιχείων (αποβάθρες, διαβάσεις πεζών κλπ.), εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και παράλληλη κατασκευή των απαραίτητων υποδομών (θεμελιώσεις) για τα κτιριακά έργα του σταθμού που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά μέσω μεγαλύτερης εργολαβίας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο των εργασιών αφορά τα εξής:
• Πλήρη κατασκευή νέων αποβαθρών Νο 1, 2 & 3 (των νέων γραμμών Νο 1 έως και Νο 6) του Σ.Σ. Αθηνών μετά των προσωρινών στεγάστρων και των εργασιών Η/Μ που καθιστούν τις αποβάθρες λειτουργικές.
• Κατασκευή της επιδομής των γραμμών 1 έως και 6 του Σ.Σ. Αθηνών.
• Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στις γραμμές 1 έως και 6 του Σ.Σ Αθηνών.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής της Υπόγειας Διάβασης του σταθμού με τις κλίμακες, τους ανελκυστήρες και την σύνδεση με το Σταθμό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό Α.Ε.
• Καθαίρεση της παλαιάς υπόγειας πεζοδιάβασης και ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας μικρής Κάτω Διάβασης Πεζών.
• Κατασκευή τριών μεταλλικών Άνω Πεζοδιαβάσεων εντός των ορίων του Σ.Σ. Αθηνών.
• Ολοκλήρωση του ανισόπεδου Κόμβου της οδού Πέλοπος στην είσοδο του Σ.Σ. Αθηνών.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής της Κάτω Διάβασης Οχημάτων και Πεζών της οδού Δομοκού στην έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών.
• Κατασκευή των υπολειπόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σ.Σ. Αθηνών. (ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια).
• Αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της ευρύτερης περιοχής με την κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων, έργων πρασίνου και περίφραξης του Σ.Σ. Αθηνών, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου.


Για το έργο έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Η σύμβαση για τη Β’ φάση ανάπτυξης του Σ.Σ. Σταθμού Αθηνών, υπεγράφη τον Ιούλιο του 2022, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με τον διακριτικό τίτλο Κοινοπραξία Σταθμός Αθηνών.

sidirodromikanea.blogspot.com