Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Πώς προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ – «Περνάει» από το RRF


Μπορεί κάποια, σημαντικά όμως, έργα σχετικά με τον Σιδηρόδρομο, όπως η ανάταξη του δικτύου του ΟΣΕ, να έχασαν τη θέση τους στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, μια φορά πάντως, χτες έγινε γνωστή η ένταξη του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΣΕ» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
.insider.gr

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) με την ανάπτυξη των ακόλουθων συστημάτων και υπηρεσιών: α) συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής, β) υποδομή για έξυπνους σταθμούς, γ) υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας, δ) διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς και ε) σύστημα τηλεματικής οχημάτων.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ξεπερνά τα 46,6 εκατ. ευρώ, με τη συνεισφορά του RRF, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, να ανέρχεται σε 24,4 εκατ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να φτάνει σε 9,02 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και πόροι 13,2 εκατ. από ΠΔΕ κ.α.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ, ώστε να λειτουργεί ως σύγχρονος φορέας με ψηφιακές υποδομές σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και σε εναρμόνιση με την προτεραιότητα της ΕΕ για τη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών δικτύων.

Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του ΟΣΕ, την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και την προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό, που μετακινείται σιδηροδρομικά, μέσω της εισαγωγής καινοτομιών και συστημάτων νέας τεχνολογίας και της χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία συστήματα και υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

1. Συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής.

2. Υποδομή για έξυπνους σταθμούς (Σύστημα επιτήρησης υποδομών, Πινακίδες Πληροφόρησης, Wifi υποδομές σε κινητήριο τροχαίο υλικό, σε βαγόνια και σταθμούς). • Ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας WiFi • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης υποδομών (αποβάθρες σταθμών, συρμοί) με δυνατότητα καταμέτρησης επιβατών. • Πινακίδες Πληροφόρησης των στάσεων σε βαγόνια και Σταθμούς

3. Υπηρεσίες αξιολόγησης της ικανοποίησης του επιβατικού κοινού από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επιπλέον, το έργο θα περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες: 1. Την οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης / Ποιότητας του υπό παρακολούθηση Έργου • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης / Ποιότητας 2. Υπηρεσίες Διαχειριστικής, Επιχειρησιακής και Τεχνολογικής Υποστήριξης • Διαχειριστική και επιχειρησιακή υποστήριξη • Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη 3. Πρόσθετες Υπηρεσίες • Εκπόνηση εξειδικευμένων εμπειρογνωμοσύνων

Τα οφέλη

Η υλοποίηση του συνόλου του έργου θα προσδώσει σημαντικά οφέλη, τόσο στον ΟΣΕ όσο και στο επιβατικό κοινό ως ακολούθως:Ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού στους επιβατικούς σταθμούς, αλλά και εντός των τρένων.
Καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μέσω της χρήσης καρτών και αγοράς εισιτηρίων μέσω κινητού τηλεφώνου.
Βελτίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων και ταχύτερη επιβίβαση των επιβατών.
Μείωση των λειτουργικών εξόδων του ΟΣΕ.
Μείωση την εισιτήριο διαφυγής και αύξησης των εσόδων του ΟΣΕ.
Η χρήση ψηφιακών λύσεων προσαρμοσμένων σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως οι εθνικές υποδομές μεταφορών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και παράγοντας που επιτρέπει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και την επίτευξη της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

sidirodromikanea.blogspot.com