Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Διαδικασία απόδοσης δαπανών σε τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών από τον ΕΟΠΥΥ.


Με τη διαδικασία του ατομικού αιτήματος και στο 100%, θα αποδοθούν οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης, στους πολίτες που χαρακτηρίστηκαν ως τραυματίες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28/2/2023. Συγκεκριμένα, με το Ν.5039 (ΦΕΚ 83, τ.Α΄/03-04-2023), κυρώθηκαν τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικότερα, με το άρθρο 62 προβλέπεται ότι «Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασής τους σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή αυτών. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Το Δ.Σ. του Οργανισμού με την υπ΄αρ. 141/891/27-4-2023 Aπόφασή του καθόρισε, μεταξύ των άλλων, να υλοποιηθούν συστημικές παραμετροποιήσεις και οι πολίτες που χαρακτηρίστηκαν ως τραυματίες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28/2/2023 να λαμβάνουν όλο το φάσμα των παροχών του ΕΚΠΥ τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες δομές, με μηδενική συμμετοχή.

Επιπλέον, και μέχρι την υλοποίηση των συστημικών αλλαγών, το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ καθόρισε ότι σε περίπτωση κατά την οποία από την ημέρα που συνέβη το δυστύχημα και μέχρι την υλοποίηση των προαναφερόμενων διαδικασιών, έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες (ανοιχτής, κλειστής καθώς και ιατροτεχνολογικού υλικού) από τους εν λόγω πολίτες, αυτές να αποδοθούν στο 100% στους δικαιούχους με τη διαδικασία του ατομικού αιτήματος προσκομίζοντας στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά (ιατρική γνωμάτευση, απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς) θα κατατεθούν στις Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ με φυσική παρουσία ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί από τον ΕΟΠΥΥ για αυτό το σκοπό εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω όγκου των υποβαλλόμενων δαπανών.

Η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού το οποίο θα έχει την ευθύνη αξιολόγησης των ατομικών αιτημάτων. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον υπάρξει αίτημα σχετικό σε Περιφερειακή Δ/νση του Οργανισμού θα πρέπει να αποσταλεί ερώτημα στο Τμήμα ΕΚΠΥ της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξακριβωθεί αν το εν λόγω ΑΜΚΑ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που έχουν αποσταλεί στον Οργανισμό από τους αρμόδιους φορείς .

Η διαδικασία υποβολής ατομικού αιτήματος θα παραμείνει ενεργή για την εν λόγω κατηγορία πολιτών μέχρι την πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων καθώς και για περιπτώσεις προϊόντων, σκευασμάτων και υπηρεσιών που δεν συνταγογραφούνται.

healthview.gr
sidirodromikanea.blogspot.com