Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. έχει ορισθεί για την 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

1ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΊΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Υ/Σ ΕΛΞΗΣ ΟΙΝΟΗΣ, ΣΦΙΓΓΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ,ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΑΨΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ(Π-Π)» (Α.Δ. 2207).

2ον- Μη μισθολογικές παροχές.

3ον- Τροποποίηση και αναδιατύπωση του Καταστατικού του ΟΣΕ και κωδικοποίηση αυτού. 

και 4ον - Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com