Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Αλβανία: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση για έργο σιδηροδρόμου


Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ για το κόστος 415 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της κύριας γραμμής μήκους 120 χιλιομέτρων από το Βόρε, κοντά στην αλβανική πρωτεύουσα των Τιράνων, έως το Χάνι Χοτίτ στα σύνορα με το Μαυροβούνιο.

Η ΕΤΕπ αναφέρει ότι αυτό το έργο είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας, καθώς η γραμμή Vore - Hani Hotit σχεδιάζεται να γίνει μέρος του βασικού δικτύου TEN-T και να συνδέσει την Αλβανία με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι (HSH) έχουν ήδη συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για κρατικό δάνειο ύψους 62,9 εκατ. ευρώ για το έργο αποκατάστασης Vore - Hani Hotit.

railjournal.com
sidirodromikanea.blogspot.com