Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Hellenic Train: Τι μετέφερε η εμπορευματική αμαξοστοιχία στην τραγωδία στα Τέμπη


Μπύρες, παρασκευάσματα διατροφής, λαμαρίνες, σύρματα από σίδηρο και δύο βαγόνια με κενά εμπορευματοκιβώτια μετέφερε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, η οποία συγκρούστηκε με το επιβατικό Intercity 62 στη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η Hellenic Train, με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή έπειτα από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, βάζει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας που ακούγονταν επί ημέρες αναφορικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την απάντηση της Hellenic Train, η εμπορευματική αμαξοστοιχία 63503 της 28.02.2023 περιλάμβανε στη σύνθεσή της συνολικά 13 βαγόνια, εκ των οποίων, κατά τη φορά κίνησης της αμαξοστοιχίας, τα πρώτα τρία βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ήταν έμφορτα με πλατιά προϊόντα ελασματοποίησης από σίδηρο (λαμαρίνες) και ακολούθως, δέκα βαγόνια ήταν έμφορτα με εμπορευματοκιβώτια (container).

Οπως αναφέρεται στην απάντηση της Hellenic Train, από τα αρχεία της εταιρείας και «κατά δήλωση του πελάτη/διαμεταφορέα σχετικά με το είδος των προς μεταφορά εμπορευμάτων», όπως προβλέπεται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, προκύπτει ότι το περιεχόμενο των σφραγισμένων εμπορευματοκιβώτιων με την σειρά που αναφέρονται στο φύλλο σύνθεσης, ήταν ως εξής:

4ο ΒΑΓΟΝΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5ο ΒΑΓΟΝΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

6ο ΒΑΓΟΝΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

7ο ΒΑΓΟΝΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

8ο ΒΑΓΟΝΙ: ΜΠΥΡΕΣ

9ο ΒΑΓΟΝΙ: ΜΠΥΡΕΣ

10ο ΒΑΓΟΝΙ: ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟ

11ο ΒΑΓΟΝΙ: ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟ

12ο ΒΑΓΟΝΙ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΕΝΑ

13ο ΒΑΓΟΝΙ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΕΝΑ


flash.gr
sidirodromikanea.blogspot.com