Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Ισόβια για όσους κλέβουν σιδηροδρομικό υλικό που οδηγεί σε θάνατο -Τι ορίζει ρύθμιση πολυνομοσχεδίου


Σε κακούργημα μετατρέπεται η κλοπή, ο βανδαλισμός σιδηροδρομικού υλικού και η κλεπταποδοχή, σύμφωνα με ρύθμιση που εισήχθη στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στα μέτρα στήριξης της Πολιτείας περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 με τη χορήγηση δωρεάν νομικής βοήθειας σε αυτά, καθώς και ρυθμίσεις προς επίσπευση της καταβολής των αποζημιώσεων με την πρόβλεψη υποχρεωτικής εκτελεστότητας των αποφάσεων, που πρόκειται να εκδοθούν σε πρώτο βαθμό.

Το άρθρο 68 αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών.

«Στην παρ. 1 του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Στην παρ. 1: α) η περ. α) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων "ή παράνομη αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας" μετά τη λέξη "μετακίνηση", β) η περ. δδ) τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων "κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών" και την προσθήκη των λέξεων "ισόβια κάθειρξη" και γ) το τελευταίο εδάφιο απαλείφεται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

"1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών: α) με καταστροφή, βλάβη, μετακίνηση ή αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας, εγκαταστάσεων ή συγκοινωνιακών μέσων, β) με τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων, γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, δ) με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών μέσων, ε) με παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις τιμωρείται: αα) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) με ισόβια κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου».

Την αυστηροποίηση είχε προαναγγείλει ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι «τελειώνουμε λοιπόν με όλα αυτή την ιστορία, οι “ποινές χάδια” οι οποίες δυστυχώς επιβάλλονταν και που τελικά κόστισαν και στην ασφάλεια, αλλά ενδεχομένως και στη ζωή δεκάδων συνανθρώπων μας».


iefimerida.gr
sidirodromikanea.blogspot.com