Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Απάντηση σε αναδημοσίευσή μας.


Προς Σιδηροδρομικά Νέα

Σχετικά με το δημοσίευμά σας της 29ης Μαρτίου του 2023 από τον "Ειδικό Συνεργάτη" σας, σας γνωρίζω ότι επειδή η υπόθεση της Σ.717 βρίσκεται υπό καθεστώς διερεύνησης από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και από τον Εφέτη Ανακριτή, επιφυλάσσομαι να σχολιάσω τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμά σας, καθώς και να προβώ στις νόμιμες ενέργειες, μετά τις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Σας αποστέλλω όμως συνημμένα τις παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο εργοστασιακών δοκιμών εξοπλισμού της 11ης Δεκεμβρίου 2015 περί προσκόμισης πιστοποιητικών εφαρμογής σε κύριο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως επακριβώς η σύμβαση ορίζει και απαιτεί.

Απ' ό,τι γνωρίζω, τα εν λόγω πιστοποιητικά ο ανάδοχος αδυνατούσε να τα προσκομίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύμβαση 717 διετέλεσα βοηθός επιβλέποντος και ως εκ τούτου δεν έκανα διαχείριση της σύμβασης 717 κατά την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, παρακαλώ για τη δημοσίευση του παρόντος, ως ο νόμος ορίζει.

 

                                                                        Χρήστος Ι. Κατσιούλης

                                                                        Διπλ.Ηλεκ/γος Μηχ/κός

                                                                          & Τεχνολογίας Η/Υ

                                                                           30 Μαρτίου 2023«Σ.Ν.» Ενημερώσαμε τον κ. Χρήστο Κατσιούλη ότι η αναδημοσίευση αποσύρθηκε