Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Σήμερα η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έχει ορισθεί για σήμερα Πέμπτη 2  Φεβρουάριου 2023 και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Απόφαση Επιτροπής Αποδοχών καθορισμού των αμοιβών θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια εφαρμογής του Νέου Οργανογράμματος του Οργανισμού.

2ον- Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου.

3ον- Έγκριση δέσμευσης δαπάνης ποσού ύψους 420.000,00 € χωρίς τον φΠΑ 24% για την πληρωμή λογαριασμών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας και Ραδιοδικτύου TETRA για το έτος 2023.

4ον- Έγκριση δέσμευσης συνολικού ποσού ύψους 124.116,96 € για το έτος 2023 που αφορούν τέλη των Συστημάτων GSM-R και VHF.

5ον- Έγκριση του υπ' αριθμ. 16Α/03.01.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 173865) με αριθμό διακήρυξης 20045/15.11.2022 που αφορά το έργο «Προληπτική - Διορθωτική Συντήρηση με άρση βλαβών ζημιών των εγκαταστάσεων σηματοδότησης και ETCS L1 των τμημάτων γραμμής Πλατυ-ΤΧΙ (Μη Περιλαμβανομένου) & ΤΧ5- Στρυμόνας -Προμαχώνας». 

6ον- Έγκριση παραπομπής, για γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ- ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΉΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΕΣ/ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΓΥΤ - ΣΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Α.Σ.994. 

Και 7ον- Ανακοινώσεις.


sidirodromikanea.blogspot.com