Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε.,  έχει ορισθεί για την 26η Ιανουάριου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον - Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών e-ΠΔΕ.

2ον- Έκδοση εταιρικών χρεωστικών καρτών από την ALPHA BANK. 

3ον- Έγκριση χρήσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ Χ.Θ.258+100 ΓΡ.ΑΝΟΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ- ΔΟΜΟΚΟΣ»(Α.Π.2268).

και 4ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com