Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Προχωρά ο εντυπωσιακός τετραπλός σιδηροδρομικός διάδρομος στα Σεπόλια. Βίντεο


Μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση και νέα εικόνα θα χαρίσει στα Σεπόλια η νέα σιδηροδρομική σήραγγα που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Συνεχίζονται οι εργασίες για το μεγάλο έργο κατασκευής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στην περιοχή των Σεπολίων που θα αλλάξει ριζικά την περιοχή που σήμερα χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1,91 χλμ. υποβαθμισμένου / υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσσαλονίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+181) στη περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων όπου συναντά τον νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.
Η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή, που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη επίγεια γραμμή, κατασκευάζεται επί της υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά – πρώτα ο Δυτικός διάδρομος και κατόπιν ο Ανατολικός.
Ο νέος σιδηροδρομικός διάδρομος θα είναι διπλής διατομής. Ο ανατολικός ημιδιάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση των υπεραστικών συρμών.
Με χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facilities (CEF), το έργο που θα συνδράμει καθοριστικά στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, κυρίως λόγω της ουσιαστικής ενοποίησης του συνόλου της έκτασης της οδού που μέχρι σήμερα είναι διαχωρισμένη από το «φράγμα» του σιδηροδρόμου και της απόδοσης στη γειτονιά μιας κεντρικής νησίδας με δένδρα, θάμνους και ελεύθερους χώρους αναψυχής.
Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας και ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιηθεί η όχληση του θορύβου.


Συνοπτικά στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται:

- Το τεχνικό υπογειοποίησης – τεχνικό Cover & Cut (top-down) αποτελούμενο από 47 επιμέρους τεχνικά που κατασκευάζονται σε δύο 2 φάσεις (Δυτικός – Ανατολικός Διάδρομος).
-Tα προσωρινά υδραυλικά έργα
-Τα μόνιμα υδραυλικά έργα (αποχέτευσης–αποστράγγισης σήραγγας, υπερχειλιστές παντοροϊκού δικτύου & δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων)
-Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του υπόγειου τεχνικού και των αντλιοστασίων ακαθάρτων για την αποχέτευση –αποστράγγιση ομβρίων της σήραγγας.
-Τα κτίρια εξυπηρέτησης (Η/Μ εγκαταστάσεις).
-Η κατασκευή δύο νέων άνω διαβάσεων πεζών.
-Η κατασκευή της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής.
-Η αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
-Τα έργα πρασίνου και η αποκατάσταση τοπίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 22/01/2024 λόγω εργασιών

Δεδομένων των εργασιών που πραγματοποιούνται, η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά το τρέχον χρονικό διάστημα έως την 22/01/2024 και καθ’ όλο το 24ωρο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στα παρακάτω οδικά τμήματα ως εξής:

Φάση 1

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό Χαρώνδου έως σημείο μετά την συμβολή της με την οδό Υψωμαθειών, συνολικού μήκους 160,00 μ.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από σημείο προ της συμβολής της με την οδό Σεπολίων έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό Αγ. Μελετίου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Φάση 2

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εναπομένων οδόστρωμα της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σεπολίων έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Μελετίου.
Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού Σωζοπόλεως.
Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού Σηλυβρίας.

Φάση 3

Ολική κατάληψη του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Βοσπόρου έως μετά τη συμβολή της με την οδό Υψωμαθειών, επί συνολικού μήκους 80,00 μ.
Αντιδρόμηση του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της από την συμβολή της με την οδό Βοσπόρου έως την οδό Ελλησπόντου.

Φάση 4

Ολική κατάληψη οδοστρώματος του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από τη συμβολή της με την Υψωμαθειών έως τη συμβολή της με την οδό Σεπολίων, επί συνολικού μήκους 58,00 μ.
Ολική κατάληψη της ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης της οδού Σεπολίων.

Οι δυνατές πορείες των οχημάτων είναι οι εξής :

α) Από ανατολικό κλάδο οδού Σεπολίων προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Την Αμφιδρόμηση του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Σεπολίων και Μενεσθέως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του ανατολικού κλάδου της οδού Σεπολίων εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στην συνέχεια αριστερά στον διάδρομο διέλευσης οχημάτων (νέα προσωρινή ισόπεδη διάβαση) και στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με ευθεία κίνηση στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

β) Από ανατολικό κλάδο οδού Σεπολίων προς οδό Ευαλκίδου και Μενεσθέως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του ανατολικού κλάδου της οδού Σεπολίων εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στην οδό Ευαλκίδου ή στην επόμενη οδό Μενεσθέως, η οποία αντιδρομείται.

γ) Από ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Τα κινούμενα οχήματα με νότια πορεία επί του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα της μεταξύ των οδών Σεπολίων και Μενεσθέως, έπειτα με δεξιά στροφή στον διάδρομο διέλευσης οχημάτων (νέα προσωρινή ισόπεδη διάβαση) και στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με ευθεία κίνηση στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

δ) Από ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως προς οδό Μενεσθέως και Ευαλκίδου.

Την αντιδρόμηση της οδού Μενεσθέως σε όλο της το μήκος.

Τα κινούμενα οχήματα με νότια πορεία επί του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα αυτής και έπειτα με αριστερή στροφή στην αντιδρομημένη οδό Μενεσθέως ή στη επόμενη οδό Ευαλκίδου.

ε) Από δυτικό κλάδο οδού Ευαλκίδου προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του δυτικού κλάδου της οδού Ευαλκίδου εισέρχονται με αριστερή στροφή στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με κλειστή αριστερή στροφή στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

Την αντιδρόμηση του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Υψωμαθειών και Ελλησπόντου.

Την απαγόρευση αμφίπλευρα στάσης και στάθμευσης στον ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Σήστου και Σεπολίων.

Βίντεο


carandmotor.gr
sidirodromikanea.blogspot.com