Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Εγκατεστημένη τεχνολογία ERTMS στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Ρώμης - Φλωρεντίας. Βίντεο.


Το δεύτερο τμήμα γραμμής με τεχνολογία ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας) ενεργοποιήθηκε στο Rome – Florence AV, το πιο προηγμένο σύστημα για την επίβλεψη και τον έλεγχο της απόστασης των τρένων, ικανό να εγγυηθεί καλύτερη κανονικότητα και διαχείριση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η Rete Ferroviaria Italiana και η Italferr, μια εταιρεία στον Πόλο Υποδομής του Ομίλου FS Italiane, έχουν εγκαταστήσει την τεχνολογία ERTMS στο τμήμα μεταξύ Arezzo Sud και Orvieto Sud, για συνολικά 85 χιλιόμετρα .
Ο εξοπλισμός του συστήματος ERTMS σε ολόκληρη τη γραμμή θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 , με την ενεργοποίηση της τεχνολογίας στα υπόλοιπα 88 χιλιόμετρα μεταξύ Orvieto Sud και Settebagni .

Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις για την κατασκευή Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Πολυσταθμών, την ανάπτυξη νέας διεπαφής για τα συστήματα ανίχνευσης θερμοκρασίας άξονα και σιδηροτροχιάς, την αναβάθμιση των συστημάτων τροφοδοσίας, διάγνωσης και τηλεπικοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, τα περίπου 240 χιλιόμετρα της απευθείας γραμμής Ρώμης – Φλωρεντίας θα προστεθούν στα πάνω από 700 χιλιόμετρα γραμμών HS που είναι ήδη εξοπλισμένες με τεχνολογία ERTMS, ένα ευρωπαϊκό σύστημα που επιτρέπει επίσης την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών δικτύων.
Στόχος του επιταχυνόμενου σχεδίου ERTMS που εφαρμόζει η RFI, το οποίο προβλέπει επένδυση 13 δισ. ευρώ σε 15 χρόνια, είναι να εξοπλίσει ολόκληρο το δίκτυο - περίπου 16.000 χιλιόμετρα - με το προηγμένο σύστημα έως το 2036.
Η υλοποίηση του σχεδίου μπόρεσε να επωφεληθεί από μια ισχυρή επιτάχυνση τους τελευταίους δώδεκα μήνες χάρη στη δημοσίευση δύο ευρωπαϊκών διαγωνισμών, συνολικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, για την κατασκευή 4800 χιλιομέτρων δικτύου έως το 2027.ferrovie.info
sidirodromikanea.blogspot.com