Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Η ΕΕ διαθέτει επιπλέον 616 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις διπλής χρήσης στον τομέα της πολιτικής άμυνας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο ΜεταφορώνΗ ΕΕ υποστηρίζει με 616 εκατομμύρια ευρώ συνολικά 35 έργα που θα συμβάλουν στην υλοποίηση βασικών επενδύσεων υποδομής για διπλή χρήση πολιτικής/άμυνας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας υπό το φως του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα έργα θα βοηθήσουν επίσης στην ενίσχυση των Διαδρομών Αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας. 

Τα έργα έχουν επιλεγεί μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Military Mobility που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF).Search for available translations of the preceding linkEN•••

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Adina-Ioana Vălean δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της δεύτερης πρόσκλησής μας για στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Connecting Europe Facility αντικατοπτρίζουν την ανάγκη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσουν τη διπλή χρήση του συστήματος μεταφορών μας. Ήταν μια άκρως ανταγωνιστική και υπερσυνδρομή πρόσκλησης, με νικητήρια έργα σε 17 χώρες. Χαίρομαι που ορισμένα από τα έργα στη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία αφορούν άμεσα τη βελτίωση της υποδομής στις λωρίδες αλληλεγγύηςSearch for available translations of the preceding linkEN•••

Τα σχόλιά της επαναλήφθηκαν από τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), Dirk Beckers, ο οποίος δήλωσε: «Με αυτήν τη νέα παρτίδα έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2022 CEF Military Mobility, επιταχύνουμε σαφώς την υποστήριξή μας για βελτιώσεις στις υποδομές μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ που θα συμβάλουν στην ασφάλεια της ηπείρου μας για τις επόμενες δεκαετίες».

Αυτή η δεύτερη πρόσκληση Στρατιωτικής Κινητικότητας, η οποία ξεκίνησε στις 12 Μαΐου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση έργων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή της υποδομής μεταφορών στις ανάγκες πολιτικής και στρατιωτικής κινητικότητας εντός της ΕΕ, καθιστώντας την κατάλληλη για πολιτικούς και αμυντικούς διπλή χρήση. Η πρόσκληση είναι σύμφωνη με το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότηταSearch for available translations of the preceding linkEN•••

Παραδείγματα έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής για να καταστεί δυνατή η αύξηση της χωρητικότητας εμπορευμάτων, η αναβάθμιση οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών στις γραμμές Αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας και η ενίσχυση της χωρητικότητας διπλής χρήσης λιμένων και αεροδρομίων.

Δεδομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που διατέθηκε για αυτήν την πρόσκληση από 330 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 616 εκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος CEF Transport για την περίοδο 2021-2027, διατίθενται 25,8 δισεκατομμύρια ευρώ για επιχορηγήσεις για συγχρηματοδότηση ΔΕΔ-ΜSearch for available translations of the preceding linkEN•••Search for available translations of the preceding linkEN•••
Για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, διατίθεται προϋπολογισμός 1,69 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της CEF μεταξύ 2021-2027. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων το 2021, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 22 έργα αξίας 339 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα υλοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων που συγχρηματοδοτούν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του έργου.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση των επιλεγμένων έργων από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 20 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα εκδώσει σύντομα την απόφαση χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, το CINEA θα υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους του έργου των επιτυχημένων έργων.
Λάβετε υπόψη ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα καταστούν οριστικά μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την αντίστοιχη απόφαση ανάθεσης.

cinea.ec.europa.eu
sidirodromikanea.blogspot.com