Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Μία δεσμευτική προσφορά κατατέθηκε για το Θριάσιο ΙΙ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η προθεσμία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για το Θριάσιο ΙΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σιδηροδρομική αγορά, κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά από τη Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μαζί με την DAMCO του ομίλου Κοπελούζου.
Το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς, ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχία ο νέος διαγωνισμός, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη.

newsbomb.gr
sidirodromikanea.blogspot.com