Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Όταν η Βάσω Παπανδρέου ακύρωνε τον διαγωνισμό του 1992 για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονικης.

Ήταν 29 Αυγούστου του 2003 όταν η υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κα Βάσω Παπανδρέου ανακοίνωνε την ακύρωση του διαγωνισμού του 1992 του μετρό της Θεσσαλονίκης και την κατασκευή του με δημόσια κονδύλια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των φορέων της Θεσσαλονίκης.

2008: Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο εργοτάξιο του μετρό στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης

Σε σχετικό ρεπορτάζ τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης γράφει:


Την ακύρωση του έρ­γου της κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως καθορι­ζόταν από το διαγωνι­σμό του 1992, ανακοί­νωσε χθες η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με την Βάσω Παπανδρέου, το έργο Θα γίνει με δη­μόσια κονδύλια και Θα ολοκληρωθεί το 2008.
Μιλώντας σε εκπροσώ­πους φορέων,, της συμπρω­τεύουσας, η κυρία Παπαν­δρέου είπε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη διενέργεια νέ­ου διαγωνισμού για την κα­τασκευή του έργου μέσω του προγράμματος δημο­σίων επενδύσεων, τερματί­ζοντας τη σύμβαση του ελ­ληνικού Δημοσίου με την ανάδοχη εταιρεία.
“Η λύση που δίνουμε είναι η μόνη εφικτή” είπε, για να διευκρινίσει ότι το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 600.000.000 ευρώ περίπου, από τα οποία τα 244 εκα­τομμύρια είναι εγγεγραμμέ­να στο Γ’ ΚΠΣ.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι υπουργοί Πολιτισμού Ευ­άγγελος Βενιζέλος, Μακε­δονίας Θράκης, Χάρης Καστανίδης, ο δήμαρχος Θεσ­σαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και συνάδελ­φοί του από άλλους δήμους του πολεοδομικού συγκρο­τήματος και ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση της υ­πουργού ΠΕΧΩΔΕ προκάλεσε αντιδράσεις. Στη σύσκε­ψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώ­πων φορέων της πόλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος χαρακτήρισε πλήγμα για την πόλη τη μετάθεση της κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με το χρονοδιά­γραμμα που ανακοίνωσε η κ. Παπανδρέου για το 2008 και μάλιστα σε μια απο­στροφή του λόγου του είπε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπί­ζει τους Θεσσαλονικείς σαν πολίτες αφρικανικής χώρας.
Παρεμβαίνοντας ο παριστάμενος υπουργός Πολιτι­σμού Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε το δήμαρχο για χρησιμοποίηση ρατσιστικών όρων και ότι μίλησε ως εκ­πρόσωπος της ΝΔ, πράγμα που ο δήμαρχος αρνήθηκε.
Από την πλευρά του ο νομάρχη Παναγιώτης Ψωμιάδης εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου έως και το 2008, λέγοντας ότι αν είναι έτοιμο τότε το μετρό και αυτός βρίσκεται στη θέση του νομάρχη θα παραιτηθεί.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

Κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα της δημιουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης άσκησε ο βουλευτής της Νέας Δη­μοκρατίας Σωτήρης Κούβελας με αφορμή τις σημερι­νές δηλώσεις της υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Βάσως Παπανδρέ­ου για το θέμα. Ο κ. Κούβελας κατηγόρησε την κυβέρ­νηση ότι δεν ήθελε το Με­τρό για τη Θεσσαλονίκη και γι αυτό το πολέμησε και τελικά το «έθαψε» έκανε δε λόγο για ψεύτικες υποσχέσεις, υπεκφυγές, παραπληροφόρηση και συνεχείς ελιγμούς.
Συγκεκριμένα ο κ. Κούβελας ανέφερε πως αρχικά αποροφήθηκε καλύτερη αρχική προσφορά αναδόχου ε­νώ η κυβέρνηση δεν έδινε ε­ξηγήσεις στην Ε.Ε. η οποία με τη σειρά της δεν έδινε το πράσινο φως για την προώ­θηση της διαδικασίας. Πα­ράλληλα τόνισε πως συντη­ρούνταν οι ελπίδες των Θεσσαλονικέων για το θέμα και αυτή τη στιγμή γίνεται μια νέα απόπειρα εξαπάτη­σης της Θεσσαλονίκης με την υπόσχεση ότι το έργο θα γίνει με εθνική χρηματο­δότηση.
“Αυτοί δεν διαθέτουν την εθνική συμμετοχή –χρηματοδότηση για ένα πλήθος απαραίτητα έργα του Γ΄ΚΠΣ στην Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη όπου η συνολική απορρόφηση είναι 7%. Έτσι χάνονται και άλλα χρήματα της Ε.Ε. Αυτοί πήραν κονδύλια που προβλέπονταν στο Β΄ΚΠΣ για το Μετρό της Θεσσαλονί­κης και τα μετέφεραν στο Μετρό της Αθήνας. Αυτοί δεν έκαναν το έργο με ευ­ρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτοχρηματοδότηση. Θα το κάνουν δήθεν τώρα μόνο με εθνική χρηματοδό­τηση που δεν διαθέτουν;” διερωτήθηκε ο κ. Κούβελας.

ΒΟΛΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ

Οξεία κριτική προς την κυ­βέρνηση για τους χειρι­σμούς της στο θέμα του Μετρό, εξαπέλυσαν ο πρόε­δρος της Διοικούσας Επι­τροπής ΝΔ, νομού Θεσσα­λονίκης, Νίκος Βακάλης και ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονί­κης, Σταύρος Καλαφάτης, ύστερα από τις σημερινές εξαγγελίες για το εν λόγω έργο που έκανε από τη Θεσσαλονίκη η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου.
Κατηγόρησαν το κυβερνών κόμμα μεταξύ άλλων για πολυετή εμπαιγμό και κοροϊδία απέναντι στους κατοίκους της Θεσσαλονί­κης, ζητώντας παράλληλα από τα στελέχη του να ανα­λάβουν τις ευθύνες τους και να παραιτηθούν.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Βακάλης εξέφρασε τη δυσφορία του για τις εξελίξεις, καταλογίζο­ντας ευθύνες στα πρωτο­κλασάτα, όπως είπε, στελέ­χη του ΠΑΣΟΚ που εκλέγο­νται στη Θεσσαλονίκη. “Δεν είναι δυνατό επί τόσα χρό­νια να παρακολουθούν α­διάφοροι τα τεκταινόμενα και να μην παίρνουν θέση. Το λιγότερο που θα μπο­ρούσαν να κάνουν είναι να παραιτηθούν όλοι οι υπουρ­γοί που έχουν ως αφετηρία τους τη Θεσσαλονίκη", είπε.
Τόνισε δε ότι ποτέ το κυβερνών κόμμα δεν ήθελε το Μετρό για τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι δεν θα ολο­κληρωθεί αυτό το έρ­γο.

Από την πλευρά του, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μίζερη πολιτική και ότι υποβαθμίζει τη νοημοσύνη των Θεσσαλονικέων.

“Όταν ο ίδιος ο πρωθυ­πουργός τον Απρίλιο του 2000 είχε δηλώσει με τον πιο επίσημο τρόπο, προφα­νώς για μικροκομματικούς και προεκλογικούς λόγους, ότι το Μετρό θα είχε τελειώ­σει το 2003, αντιλαμβάνεστε ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης των Θεσσαλονικέων απένα­ντι στην κυβέρνηση έχει φθάσει στο απόλυτο μη­δέν”, υπογράμμισε ο κ. Κα­λαφάτης
Από την πλευρά του, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μίζερη πολιτική και ότι υποβαθμίζει τη νοημοσύνη των Θεσσαλονικέων.
“Όταν ο ίδιος ο πρωθυ­πουργός τον Απρίλιο του 2000 είχε δηλώσει με τον πιο επίσημο τρόπο, προφα­νώς για μικροκομματικούς και προεκλογικούς λόγους, ότι το Μετρό θα είχε τελειώ­σει το 2003, αντιλαμβάνεστε ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης των Θεσσαλονικέων απένα­ντι στην κυβέρνηση έχει φθάσει στο απόλυτο μη­δέν”, υπογράμμισε ο κ. Κα­λαφάτης

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Θ. Ρουσόπουλος έκανε την α­κόλουθη δήλωση:
“ Ακούσαμε σήμερα τον κ. Βενιζέλο και την κα Παπανδρέου να κάνουν νέες δη­λώσεις, υποσχόμενοι ότι θα γίνει το Μετρό της Θεσσα­λονίκης.
Επί 8 χρόνια από το 1995 έως και τώρα, το 2003 η Κυβέρνηση Σημίτη υπόσχε­ται ότι θα φτιάξει Μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Οι Θεσσαλονικείς γνωρί­ζουν πολύ καλά πόσο αξιό­πιστη είναι αυτή η Κυβέρνη­ση και αν μπορούν να την ε­μπιστεύονται. Το έχουν κα­ταλάβει σιγά - σιγά και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες”.

 

2022: Επίσκεψη του υπουργού Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Κέντρο Κυκλοφορίας του Μετρό στο αμαξοστάσιο στη Πυλαία

Από τον Αύγουστο του 2003 που η κα Παπανδρέου εξήγγειλε την ακύρωση του διαγωνισμού του 1992 για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης, πέρασαν 19 χρόνια και μόλις τώρα, το 2022, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτού του έργου.

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης

sidirodromikanea.blogspot.com

                                                 ι-