Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος απαντά σε ερώτηση σχετικά με την δρομολόγηση τουριστικού τρένου Δράμας -Ξάνθης


Σε ερώτηση του Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β ́ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Άδηλη η πορεία για τον προγραμματισμό του τουριστικού τρένου Δράμας –Παρανεστίου - Στενών Νέστου – Σταυρουπόλεως - Ξάνθης»

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης  Παπαδόπουλος απαντά

Σχετ: Η Ερώτηση 7301/13.09.2022

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι με βάση το άρθρο 7 του ν. 3891/04.11.2010 η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και οργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού και την τιμολογιακή πολιτική ανήκει στη Σιδηροδρομική Επιχείρηση (Hellenic Train).

Επιπλέον, ο Διαχειριστής Υποδομής Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ ΑΕ), λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε αίτημα σιδηροδρομικής επιχείρησης (εν προκειμένω της Hellenic Train) και εκπονεί πλέγμα δρομολογίων για την εξυπηρέτηση επιβατικής ή εμπορευματικής μεταφοράς, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, συστήματος σιδηροδρομικής υποδομής, και επάρκειας προσωπικού.

Τέλος, η ΟΣΕ ΑΕ μόλις λάβει αίτημα για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στη διαδρομή
Δράμας – Ξάνθης – Δράμας θα φροντίσει για την άμεση εφαρμογή και την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την κυκλοφορία του.

Ο Υφυπουργός

Υποδομών & Μεταφορών
Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος


ΕΡΩΤΗΣΗ

Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β ́ Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Άδηλη η πορεία για τον προγραμματισμό του τουριστικού
τρένου Δράμας – Παρανεστίου - Στενών Νέστου – Σταυρουπόλεως - Ξάνθης»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Επί σειρά μηνών συζητείται από τους αρμόδιους φορείς η έναρξη λειτουργίας τουριστικού τρένου με αφετηρία τη Δράμα που μέσω Παρανεστίου, Στενών Νέστου, Σταυρουπόλεως θα έχει τερματισμό τη Ξάνθη. Γνωρίζετε ήδη ότι η Θράκη έχει αποκλειστεί σιδηροδρομικά και τα δύο δρομολόγια Θεσσαλονίκης - Δράμας έχουν πλήρως υποβαθμίσει τους Νομούς Κιλκίς, Σερρών και Δράμας από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Στόχος του τοπικού αυτού τρένου, επί
των υφισταμένων γραμμών, είναι η τουριστική ανάπτυξη αναδείξεως μιας πανέμορφης περιοχής, αποκλεισμένης ουσιαστικά μέχρι τούδε. Σημειωτέον ότι παγκοσμίως η τουριστική ανάπτυξη, μέσω του σιδηροδρόμου, θεωρείται ιδανικότερη για τέτοιου γεωμορφολογικού είδους ορεινές περιοχές. Η έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου σκοπού τρένου θα βοηθήσει στην αύξηση του τουρισμού και στην κίνηση της τοπικής οικονομίας, η οποία ουσιαστικά λόγω της απομονώσεως της περιοχής, της μεταναστεύσεως και της υπογεννητικότητος είναι ουσιστικά ανύπαρκτη.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Τι προτίθεστε να πράξετε για την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού τρένου Δράμας – Παρανεστίου - Σταυρουπόλεως - Ξάνθης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com