Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 5 δισ. ευρώ σε επενδύσεις υποδομής που στοχεύουν στις πολυτροπικές μεταφορές


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) σε έργα υποδομής που στοχεύουν κυρίως στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στις πολυτροπικές μεταφορές. Για τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων μεταξύ 13 Σεπτεμβρίου 2022 και 18 Ιανουαρίου 2023.

Γράφει ο Νίκος Παπατόλιος


«Διαθέτουμε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα που θα αυξήσουν τη βιωσιμότητα του συνολικού μας δικτύου μεταφορών. Υπό το πρίσμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η πρόσκληση θα υποστηρίξει επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό των συνοριακών σημείων διέλευσης για τη διευκόλυνση της μεταφοράς αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας κατά μήκος των λωρίδων αλληλεγγύης – τα σωτήρια για την οικονομία της Ουκρανίας», δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Valean.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι Βρυξέλλες αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια για να επενδύσουν σε υποδομές μεταφορών. στα τέλη Ιουνίου 2022, η Επιτροπή επέλεξε 135 έργα υποδομής μεταφορών στα οποία χορήγησε 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ επίσης μέσω του CEF.

Καλύτερη σύνδεση της Ευρώπης και των τρόπων λειτουργίας

Οι νέες και εκτεταμένες επενδύσεις της Επιτροπής στοχεύουν να καταστήσουν το ευρωπαϊκό πολυτροπικό δίκτυο πιο αποτελεσματικό. «Ο στόχος είναι ένα προσιτό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, βελτιωμένη εσωτερική ναυσιπλοΐα και υποδομή σε θαλάσσια λιμάνια και μια ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς», τόνισε οι Βρυξέλλες.

Για να γίνει αυτό, οι επενδύσεις που σχετίζονται με τους σιδηροδρόμους θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξήγησε ότι οι επενδύσεις υποδομής θα πραγματοποιηθούν εντός του δικτύου ΔΕΔ-Μ και θα στοχεύουν κυρίως σιδηροδρόμους, σιδηροδρομικούς οδικούς τερματικούς σταθμούς, πολυτροπικούς κόμβους εφοδιαστικής, εσωτερικές πλωτές οδούς και θαλάσσιους και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε ο Valean, ο κλάδος θα πρέπει να αναμένει μεγάλο μέρος των επενδύσεων που στοχεύουν την Ουκρανία και τη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, κάποια επενδυτικά έργα θα πραγματοποιηθούν στα Πολωνο-Ουκρανικά σύνορα. Ωστόσο, η πολυτροπική προοπτική της Επιτροπής είναι κρίσιμη και δυναμική σε αυτόν τον νέο γύρο επενδύσεων.

Σταδιακά, ο τομέας των μεταφορών συνειδητοποιεί ότι τα μέσα μεταφοράς θα λειτουργήσουν μεμονωμένα σύντομα. Είναι υψίστης σημασίας να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενή συνεργασία μεταξύ σιδηροδρομικών, οδικών και θαλάσσιων μεταφορών - η πολυτροπικότητα και η διατροπικότητα - είναι ο δρόμος για ένα πράσινο μέλλον.

Ειδικά υπό την τρέχουσα οικονομική και ενεργειακή κρίση που λαμβάνει χώρα, αλλά και υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία, όλο και περισσότερες εταιρείες μεταφορών συνειδητοποιούν ότι η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού συνεπάγεται στενότερους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς και μετάβαση από τον ανταγωνισμό στην ολοκλήρωση και τη συμπληρωματικότητα. 

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com